Életrajz

Márk (Golovkov) jegorjevszki érsek, a Magyar Ortodox Egyházmegye kormányzó főpapja

 

Született: 1964. március 31. Szerzetesi fogadalmat tett: 1990. október 19. Püspökké szentelték: 2004. január 14. Védőszentje ünnepe: április 25. (Szent Márk apostol és evangélista)

arhmarkÉletrajza:

Márk jegorjevszki érsek (világi nevén Szergej Anatoljevics Golovkov) Permben született 1964. március 31-én.

1981-ben befejezte középiskolai tanulmányait. 1982-től 1984-ig a Szovjet Hadseregben teljesített sorkatonai szolgálatot.

1984-ben felvételt nyert a Moszkvai Teológiai Szemináriumba, melynek befejezése után beiratkozott a Moszkvai Teológiai Akadémiára. 1990 szeptemberében kinevezték a tanintézet Egyházi-archeológiai kabinetje vezetőjének segítőjévé.

1990. október 19-én a Szent Háromság-Szent Szergij monostorban szerzetesi fogadalmat tett. November 19-én szerzetesdiakónussá, 1991. január 7-én szerzetespappá szentelték. A Moszkvai Teológiai Szemináriumban Újszövetségi szentírástant tanított. 1992-ben befejezte a Teológiai Akadémiát, elnyerve a teológiai tudományok kandidátusa címet.

1992. augusztus 12-én kinevezték a jeruzsálemi Orosz Ortodox Misszió tagjává. 1997-ben igumeni rangot kapott.

1999. december 28-án kinevezték a Moszkvai Patriarchátus Külső Egyházi Kapcsolatok Osztálya helyettes vezetőjévé.

2000. január 26-tól a horosevo-i (Moszkva város) Szent Háromság templom elöljáró papja. 2000. május 3-án archimandritai rangra emelték.

2004. január 14-én püspökké szentelték a moszkvai Megváltó Krisztus székesegyházban, jegorjevszki vikáriusi püspöki címmel.

A Szent Szinódus 2009. március 31-i rendelkezése értelmében (18. szám alatt) felmentették a Külső Egyházi Kapcsolatok Osztálya helyettes vezetői beosztása alól, és kinevezték a Moszkvai Patriarchátus külföldi egyházi intézményeinek titkársága élére, egyben megbízták a Bécsi és Ausztriai Egyházmegye, illetve a Magyar Ortodox Egyházmegye ideiglenes kormányzásával.

Az Egyház érdekében kifejtett áldozatos szolgálata elismeréseként 2010. február 1-én Őszentsége Kirill, Moszkva és egész Oroszország patriarchája érseki rangra emelte Márk jegorjevszki püspököt.

Képzettség: 1984-1988 – Moszkvai Teológiai Szeminárium 1988-1992 – Мoszkvai Teológiai Akadémia

Egyházmegye: Moszkvai Egyházmegye (vikárius püspök) Bécsi és Ausztriai Egyházmegye (ideiglenes kormányzó főpap) Magyar Ortodox Egyházmegye (ideiglenes kormányzó főpap)

Szolgálati helye: Moszkvai Patriarchátus külföldi egyházi intézményeinek titkársága (A Titkárság vezetője)

Kitüntetései: Radonyezsi Szent Szergij érdemrend II. fokozata A Jeruzsálemi Patriarchátus Szent Sír érdemrendje

Forrás: a Moszkvai Patriarchátus hivatalos honlapja