Étkezések előtti és utáni imák

Reggeli előtti ima

33. zsoltár

Áldom az Urat minden időben, dicsérete mindig ajkamon van. Az Úrban dicsekedik az én lelkem. Hallják ezt a szelídek és örvendeznek. Dicsőítsétek az Urat énvelem, és magasztaljuk együtt az Ő nevét. Kerestem az Urat és meghallgatott engem, és minden gyötrelmeimtől megszabadított engem. Járuljatok Őhozzá, és megvilágosodtok, és a ti orcátok meg nem szégyenül. Ez a szegény kiáltott, és az Úr meghallgatta őt, és minden gyötrelmeitől megmentette őt. Őrködik az Úrnak angyala azok körül, akik félik Őt, és megszabadítja őket. Ízleljétek és lássátok, hogy jóságos az Úr. Boldog az a férfiú, aki reménykedik Őbenne. Féljétek az Urat, minden Ő szentjei. Mert nincsen nélkülözésük azoknak, akik félik Őt. Gazdagok elszegényednek és éheznek, azok pedig, akik keresik az Urat, semmi jóban nem szűkölködnek. Jertek gyermekeim, hallgassatok reám: az Úr félelmére tanítalak benneteket. Ki az az ember, aki akarja az életet, és jó napokat szeretne látni? Tartóztasd meg nyelvedet a gonoszságtól, és ajkaidat attól, hogy csalárdságot beszéljenek. Kerüld a rosszat, és cselekedjél lót. Keresd a békességet, és kövesd azt. Az Úrnak szemei az igazakon vannak, és az Ő fülei azoknak könyörgésén. Az Úr orcája pedig a gonosztevőkön van, hogy kiirtsa a földről az ő emlékezetüket. Kiáltottak az igazak, és az Úr meghallgatta őket, és minden gyötrelmeiktől megszabadította őket. Közel van az Úr a töredelmes szívűekhez, és megmenti az alázatos lelkűeket. Sokak az igazak gyötrelmei, és valamennyitől megszabadítja őket az Úr. Megőrzi az úr minden csontjaikat, és egy sem töretik meg azokból. Gonosz a bűnösök halála, és meglakolnak azok, akik gyűlölik az igazt. Megmenti az Úr az Ő szolgáinak lelkét, és senki meg nem lakol, aki Őbenne reménykedik.
Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szent Léleknek, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.
Alliluia, Alliluia, Alliluia. Dicsőség Néked, Isten. (3-szor)
Uram, irgalmazz. (3-szor)
Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szent Léleknek, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.
Adj áldást!
Ha pap van jelen: Krisztus Istenünk, áldd meg a Te szolgáidnak ételét és italát, mert Szent vagy mindig, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.
Ha nincs jelen pap: Szent Atyáink imái által, Urunk, Jézus Krisztus Isten Fia, irgalmazz nekünk.

Reggeli utáni ima

Valóban méltó boldognak nevezni Téged, Istennek Szülőjét, az örökké boldogságost és feddhetetlent, és a mi Istenünknek Anyját, Aki a keruboknál tiszteltebb és a szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, Aki az Isten Igét sérületlenül szülted, Istennek valóságos Szülője, Téged magasztalunk.

Ebéd előtti ima

Miatyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te Neved, jöjjön el a Te Országod, legyen meg a Te akaratod, miképpen a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól.
Mert tiéd az Ország, a hatalom és a dicsőség, az Atyáé, a Fiúé és a Szent Léleké, most és mindenkor és mindörökkön örökké.
Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szent Léleknek, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.
Uram, irgalmazz. (3-szor)
Adj áldást!
Ha pap van jelen: Krisztus Istenünk, áldd meg a Te szolgáidnak ételét és italát, mert Szent vagy mindig, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.
Ha nincs jelen pap: Szent Atyáink imái által, Urunk, Jézus Krisztus Isten Fia, irgalmazz nekünk.

Ebéd utáni ima

Dicsőség Néked Uram, dicsőség Néked Szent, dicsőség Néked Király, mert örömünkre megelégtettél minket étellel és itallal. Tölts el minket a Te Szent Lelkeddel, hogy Néked tetszően és szégyen nélkül álljunk meg Teelőtted, amikor majd mindenkinek megfizetsz cselekedetei szerint.
Hálát adunk Néked, Krisztus Istenünk, hogy megelégítettél minket földi javaiddal; ne vond meg tőlünk a Te Mennyei országodat sem; de amiképpen tanítványaid közt jelen voltál békességet adva nekik, jöjj el közénk is, és üdvözíts minket.
Valóban méltó boldognak nevezni Téged, Istennek Szülőjét, az örökké boldogságost és feddhetetlent, és a mi Istenünknek Anyját, Aki a keruboknál tiszteltebb és a szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, Aki az Isten Igét sérületlenül szülted, Istennek valóságos Szülője, Téged magasztalunk.
Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szent Léleknek, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.
Uram, irgalmazz. (3-szor)
Adj áldást!
Ha pap van jelen: Tartson meg minket az Úr Isten mindnyájunkat az Ő kegyelmével és emberszeretetével mindig, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.
Ha nincs jelen pap: Szent Atyáink imái által, Urunk, Jézus Krisztus Isten Fia, irgalmazz nekünk.

Vacsora előtti ima

Esznek a szegények és jóllaknak és dicsérik az Urat, akik keresik Őt. Szívük élni fog mindörökké.
Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szent Léleknek, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.
Uram, irgalmazz. (3-szor)
Adj áldást!
Krisztus Istenünk, áldd meg a Te szolgáidnak ételét és italát, mert Szent vagy mindig, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.
(Szent Atyáink imái által, Urunk, Jézus Krisztus Isten Fia, irgalmazz nekünk.)

Vacsora utáni ima

A Te Méhed Szent Szűz, Szent asztallá vált, Istenszülő, bírván a Mennyei Kenyeret, Krisztust a mi Istenünket, Akiből mindaz, aki eszik, meg nem hal, mondta a Mindenek Táplálója. Tégy méltóvá minket ajándékaidra, Istenszülő Szűz, elnézvén vétkezéseinket és gyógyulást ajándékozván azoknak, akik hittel fogadják a Te áldásodat, óh, Tisztaságos! Boldoggá tettél minket Uram, teremtményeiddel, és örvendeztünk a Te Kezed munkájának. Megjelöltetett mirajtunk a Te Arcod világossága, Uram, örvendezést adtál szívemnek, a búza, a bor és a vaj sokszoros terméséből. Békével fekszünk le és alszunk el, mert Te Uram, reményt ültettél belénk.
Valóban méltó boldognak nevezni Téged, Istennek Szülőjét, az örökké boldogságost és feddhetetlent, és a mi Istenünknek Anyját, Aki a keruboknál tiszteltebb és a szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, Aki az Isten Igét sérületlenül szülted, Istennek valóságos Szülője, Téged magasztalunk.
Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szent Léleknek, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.
Uram, irgalmazz. (3-szor)
Adj áldást!
Tartson meg minket az Úr Isten mindnyájunkat az Ő kegyelmével és emberszeretetével mindig, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámin.
(Szent Atyáink imái által, Urunk, Jézus Krisztus Isten Fia, irgalmazz nekünk.)

Forrás: Carte de rugaciuni. Tiparit cu binecuvantarea Preasfintitului CALINIC Episcopul Argesului. Bacau, 2000. p. 41-44. (ford. Tarkóné Vásárhelyi Mónika)