Egyházi Kalendárium a 2015. év március hónapjára

1. Nagyböjt első vasárnapja. Az ortodoxia vasárnapja.

Zsid 11,24-26; 32-12,2; Jn 1,43-51. Ötödik hang.

„Szamáriai” Szent Eudokia heliopoliszi vértanúnő.

2. „Palatinus” Szent Hészükhiosz antiokhiai vértanú.

3. Szent Eutropiosz, Kleonikosz és Basziliszkosz amaszeai vértanúk.

4. Szentéletű Jordáni Geraszimosz (IV. sz.), Szent Dániel moszkvai fejedelem (1303), Szent Sándor új papvértanú (1938).

5. Csodatévő Szent Konón iszauriai vértanú.

6. Az Amorioni Negyvenkét Szent Vértanú.

7. A kherszóni püspök vértanúk: Szent Vazul, Efrém, Eugeniosz, Kapitón, Aitheriosz, Agathodórosz és Elpidiosz.

8. Nagyböjt második vasárnapja. Palamasz Szent Gergely thesszalonikai érsek emléke (1359).

Szent Theofülaktosz nikomédiai püspök hitvalló.

Zsid 1,10-2,3; Mk 2,1-12; a szent főpapnak: Zsid 7,26-8,2; Jn 10,9-16. Hatodik hang.

9. A Szebaszteiai Nagyven Szent Vértanú.

10. Szent Kodrátosz korinthusi vértanú és társai.

11. Szent Szofroniosz jeruzsálemi érsek (638-639).

12. Szent Theofanész hitvalló, „Dialógus” Nagy Szent Gergely római pápa.

13. Szent Nikéforosz konstantinápolyi érsek ereklyéinek átvitele.

14.Nursiai Szent Benedek.

15.Nagyböjt harmadik vasárnapja. Kereszthódolás Vasárnapja.

Szent Agapiosz vértanú és hét társa.

Zsid 4,14-5,6; Mk 8,34-9,1. Hetedik hang.

16. „Egyiptomi” Szent Szabinosz vértanú, Csodatévő Szent Khrisztodulosz patmoszi apát.

17. Szent Alexiosz-Elek, „Isten embere”, Szent Patrik püspök Írország apostola.

18. Szent Cirill jeruzsálemi érsek (386).

19. Szent Khrüszanthosz és felesége Dária vértanúk és társaik.

20. A Húsz Szent Vértanú a palesztinai Szent Száva monostorból.

21.Szentéletű Jakab katániai püspök hitvalló.

22. Nagyböjt negyedik vasárnapja. „Létrás” Szent János sínai apát emléke (649).

Szent Vazul ankürai papvértanú.

Zsid 6,13-20; Mk 9,17-31; a szentnek: Ef 5,9-19; Mt 4,25-5,12. Nyolcadik hang.

23. Szent Nikón itáliai papvértanú és 199 tanítványa.

24. Örömhírvétel előünnepe.

Szent Artemón szeleukiai püspök.

25. Szűz Mária Örömhírvétele.

Zsid 2,11-18; Lk 1,24-38. (A hal fogyasztása meg van engedve.)

26. Szent Gábriel arkangyal főünnepe.

27. Thesszalonikai Szent Matróné.

28.Új Szent Hilárion pelekétéi apát.

29. Nagyböjt ötödik vasárnapja. Szentéletű Egyiptomi Mária emléke.

Szent Márk arethusziai püspök és Szent Cirill heliopoliszi diakónus vértanúk és társaik.

Zsid 9,11-14; Mk 10,32-45; a szentnek: Gal 3,23-29; Lk 7,36-50. Első hang.

30. „Létrás” Szent János sínai apát (649)..

31. Csodatévő Szent Hüpatiosz gangrai püspök vértanú.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *