EGYHÁZI KALENDÁRIUM a 2015. ÉV AUGUSZTUS

AZ ÚJNAPTÁR SZERINT

 1. A Szent és Életetadó Kereszt konstantinápolyi körmenetének emlékezete. A Hét Szent Makkabeus Testvér vértanú, anyjuk Szolomoné és mesterük Eleazár írástudó (Kr. e. II. sz.). A Nagyboldogasszony böjt kezdete. (A bor fogyasztása meg van engedve.)
 1. Pünkösd utáni 9. vasárnap. Szent István apostol archidiakonus, első vértanú ereklyéinek átvitele Konstantinápolyba (V. sz.). Boldog és Krisztusért balga Szent Vazul, moszkvai csodatévő (†1552-1557 k.). 1Kor 3,9-17; Mt 14,22-34. Nyolcadik hang. (A bor fogyasztása meg van engedve.)
 1. Szentéletű Izsák, Dalmatosz és Fausztosz (IV-V. sz.). Szent István római pápa vértanú (III. sz.). Szentéletű Római Antal, novgorodi csodatevő (†1147).
 2. A Hét Szent Alvó Efezusi Ifjú (†250 k. és 408-450 k.). Szentéletű Eudokia vértanúnő és ereklyéinek átvitele (IV. sz.).
 3. Az Úr Színeváltozásának előünnepe. Szent Euszigniosz vértanú (IV. sz.).
 4. Az Úr SzineváltozásaAz Úr Színeváltozása. 2Pét 1,10-29; Mt 17,1-9. (A hal és a bor fogyasztása meg van engedve.)
 1. Az Úr Színeváltozásának utóünnepe. Szentéletű Perzsa Dométiosz vértanú és két tanítványa (IV. sz.). Szentéletű Egyiptomi Ór (IV. sz.). Szentéletű „Ifjabb” Teodóz csodatévő (IX-X- sz.). Szent Mitrofan voronyezsi püspök ereklyéinek feltárása (1832).
 2. Szent Emilián küdzikoszi püspök hitvalló (IX. sz.).
 3. Pünkösd utáni 10. vasárnap. Szent Mátyás apostol (63 k.). 1Kor 4,9-16; Mt 17,14-23f. Első hang. (A bor fogyasztása meg van engedve.)
 1. Szent Lőrinc archidiakonus vértanú. Szent II. Szixtusz pápa vértanú. Szent Hippolit vértanú (III. sz.). Boldog és Krisztusért balga kalugai Lőrinc (†1515).
 2. Szent Euplosz katániai diakónus vértanú (IV. sz.).
 3. Szent Fótiosz és Anikétosz vértanúk (IV. sz.). Szent Barlaam papvértanú és szerzetestársai a Bjelogorjei monostorból (†1918). Szent Vazul és Leonyid papvértanúk és paptársaik (†1937).
 4. Szent Maximosz hitvalló ereklyéinek átvitele (VII. sz.). Szent Tyihon voronyezsi püspök zadonszki csodavétő (†1783). Az Úr Színeváltozása ünnepkörének vége.
 5. Szűz Mária elhunytának előünnepe. Szent Mikeás próféta (Kr. e. VIII. sz.). A Nagyboldogasszony böjt vége.
 1. NagyboldogasszonySzűz Mária elhunyta (Nagyboldogasszony). Fil 2,5-11; Lk 10,38-42; 11,27-28.
 1. Pünkösd utáni 11. vasárnap. Szűz Mária elhunytának utóünnepe. A Szent Mandélion, Jézus Krisztus nem kézzel festett képmásának átvitele Edesszából Konstantinápolyba (944). Szent Diomédész vértanú (III. sz.). 1Kor 9,2-12; Mt 18,23-35. Második hang.
 1. Szent Mürón küdzikoszi papvértanú (III. sz.). Szent Elek papvértanú (1918). Szent Demeter papvértanú (1937).
 2. Szent Flórosz és Laurosz vértanúk és társaik (II. sz.). Szent Gergely papvértanú és Szent Jenő és Mihály vértanúk (1937).
 3. Szent András Sztratélatész („Főparancsnok”) nagyvértanú és 2593 társa (IV. sz.).
 4. Szent István magyar király (1038). Szent Sámuel próféta.
 1. Szent Tádé apostol (†44 k.). Szent Bassza vértanúnő és három gyermeke, Theogniosz, Agapiosz és Pisztosz (IV. sz.). Szent Sándor papvértanú (1918). Szent Pál papvértanú (†1937). Szentéletű Ignác vértanú (†1942).
 2. Szent Agathonikosz vértanú és társai (IV. sz.).
 3. Pünkösd utáni 12. vasárnap. A Nagyboldogasszony ünnepkörének vége. Szent Lupusz vértanú (†306 k.). Szent Ireneusz (202-203) lyoni püspök vértanú. 1Kor 15,1-11; Mt 19,16-26. Harmadik hang.
 1. Szent Eutükhész vértanú, Szent János apostol tanítványa (I-II. sz.). Csodatévő Szent Péter moszkvai metropolita ereklyéinek átvitele (1479). Szent és apostolokkal egyenlő Etóliai Kozma papvértanú (†1779).
 2. Szent Bertalan apostol ereklyéinek átvitele (VI. sz.). Szent Titusz apostol krétai püspök (I. sz.). Szentéletű Mózes vértanú (†1931). Szent Vlagyimir papvértanú (†1938).
 3. Szent Adrián vértanú és 23 vértanútársa és felesége, Szent Natália (IV. sz.). Szentéletű Jóaszaf és mestere Barlaam.
 4. Szentéletű Egyiptomi Poimén (†450 k.). Szent Libériusz római pápa hitvalló (366). Szent Mihály papvértanú és 28 társa (†1918).
 5. Szentéletű Etióp Mózes (V. sz.).
 6. Keresztelő Szent János fejevétele. ApCsel 13,25-32; Mk 6,14-30. (Böjti nap.)
 1. Pünkösd utáni 13. vasárnap. Szent Sándor (IV. sz.), János (1075) és „Ifjabb” Pál (784) konstantinápolyi érsekek. Névai Szent Sándor ereklyéinek átvitele (1724). 1Kor 16,13-24; Mt 21, 33-42. Negyedik hang.
 1. Szűz Mária övének elhelyezése a Khalkoprateia templomban (530 k.). Szt. Ciprián karthágói püspök vértanú (†258).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *