Egyházi Kalendárium a 2015. év április

1. Szentéletű Egyiptomi Mária.

Gal 3,23-29; Lk 7,36-50.

2. Szentéletű Csodatevő Titusz apát.

3. Szent Nikétasz hitvalló médikioni apát, Énekszerző Szent József.

4. Lázár Szombatja.

Maleon-hegyi Szent György, Szent Theodulosz felolvasó és Agathopusz diakónus thesszalonikai vértanúk.

Zsid 12,28-13,8; Jn 11,1-45.

5.Az Úr Jézus Krisztus bevonulása Jeruzsálembe. Nagyböjt hatodik vasárnapja. Virágvasárnap.

Szent Claudius, Diodórosz, Victor, Victorinus, Papiasz, Szerapión és Nikéforosz vértanúk, Szent Teodóra vértanúnő és Didümosz vértanú.

Fil 4,4-9; Jn 12,1-18. (A hal fogyasztása meg van engedve.)

6.Nagy Hétfő.

Szent Ireneusz (Ernye) sirmiumi püspökvértanú, SzentEutükhiosz konstantinápolyi érsek.

Mt 24,3-35.

7.Nagy Kedd.

Szent Kalliopiosz vértanú, Szent György mütilénei püspök hitvalló.

Mt 24,36-26,2.

8.Nagy Szerda.

Szent Héródión, Agabosz, Rufosz, Flegón és Aszünkritosz apostolok a Hetven közül.

Mt 26,6-16.

9. Nagy Csütörtök.

Szent Eupszükhiosz cézáreai vértanú.

A szent liturgián: 1Kor 11,23-32; Mt 26,1-20; Jn 13,3-17; Mt 26,21-39; Lk 22,43-45; Mt 26,40-27,2. (Lábmosás szertartásán: Jn 13,1-11. Lábmosás szertartása után: Jn 13,12-17.)

10.Nagy Péntek. Urunk Jézus Krisztus kínszenvedéseinek emlékezete.

Szent Terentius, Africanus, Maximus, Pompeius karthágói vértanúk és harminchat társuk, Szent V. Gergely konstantinápolyi pátriárka újvértanú.

Az esti istentiszteleten: 1Kor 1,18-2,2; Mt 27,1-38; Lk 23,39-43; Mt 27,39-54; Jn 19,31-37; Mt 27,55-61. A hajnali istentiszteleten: 1Kor 5,6-8; Mt 27,62-66. (Szigorú böjt.)

11.Nagy Szombat.

Szent Antipasz pergamoszi püspök vértanú.

Róm 6,3-11; Mt 28,1-20.

12. Húsvét Vasárnap. Krisztus Urunk feltámadása.

Szent Vazul parioni püspök hitvalló, Szent Artemón papvértanú.

A hajnali feltámadási istentiszteleten: Mk 16,1-8; a szent liturgián: ApCsel 1,1-8; Jn 1,1-17; a vasárnapi vecsernyén: Jn 20,19-25. (A böjt az egész Fényes Héten fel van oldva.)

13.Húsvét Hétfő. Fényes Hét.

Szent I. Márton római pápa hitvalló és püspöktársai.

ApCsel 1,12-17,21-26; Jn 1,18-28.

14. Fényes Kedd.

Szent Arisztarkhosz apamaeai püspök, Pudensz és Trofimosz apostolok a Hetven közül.

ApCsel 2,14-21; Lk 24,12-35.

15. Fényes Szerda.

Mürai Szent Crescens vértanú.

ApCsel 2,22-36; Jn 1,35-51.

16. Fényes Csütörtök.

Szent Agapé, Irén és Khionia thesszalonikai szűz vértanúnők és társaik.

ApCsel 2,38-43; Jn 3,1-15.

17. Fényes Péntek

Szent Simeon (Bar Sabbae) vértanú a perzsák püspöke és társai, és a többi ezerszázötven vértanú.

ApCsel 3,1-8; Jn 2,12-22.

18. Fényes Szombat.

Iszauriai Szent János (Dekapoliszi Szent Gergely tanítványa), Gót Szent Száva vértanú, Hitvalló Szent Kozma khalkedóni püspök, Joáninai Új Szent János vértanú.

ApCsel 3,11-16; Jn 3,22-33.

19. Húsvét utáni második vasárnap. Tamás Vasárnapja.

Jeruzsálemi Szent Pafnútiosz papvértanú.

ApCsel 5,12-20; Jn 20,19-31.

20.Szentéletű Trikhinasz („Szőrcsuhás”) Teodor.

21. Örömhíradás. Elhunytak emlékezete.

Szent Januarius beneventói püspök, Proculus, Sosus, Faustus diakónusok, Desiderius felolvasó, Acutius és Eutükhiosz vértanúk.

ApCsel 4,1-10; Jn 3,16-21.

22.Szükeóni Szent Teodor anasztasziopoliszi püspök.

23. Szent György nagyvértanú és vértanútársai: Anatoliosz, Prótoleón, Atanáz, Glükeriosz.

ApCsel 12,1-11; Jn 15,17-16,2.

24. Csodatévő Szent Erzsébet konstantinápolyi apátnő.

25. Szent Márk apostol és evangélista.

1Pt 5,6-14; Mk 6,7-13.

26.Húsvét utáni harmadik vasárnap. A Szent Kenetvivő Asszonyok,

valamint Arimateai József és Nikodémus emlékezete.

Szent Vazul amaszeiai püspök vértanú és Szent Glafüré.

ApCsel 6,1-7; Mk 15,43-16,8. Második hang.

27.Szent Simeon vértanú, az Úr rokona, jeruzsálemi püspök.

28. A Küdzikoszi Kilenc Szent Vértanú: Theognisz, Rufus, Antipatrosz, Theosztikhosz, Artemasz, Magnus, Theodulosz, Thaumasziosz és Filemon.

29. Szent Jázon és Szószipatrosz apostol a Hetven közül.

30.Szent Jakab apostol, Zebedeus fia, Szent János apostol testvére.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *