EGYHÁZI KALENDÁRIUM A 2013. ÉV JÚLIUS HÓNAPJÁRA

az ÚJNAPTÁR SZERINT

1. Szent Kozma és Damján római csodatevő szent szegények.

2. Szűz Mária köntösének elhelyezése a Blakhernai templomban, Szent Juvenalis jeruzsálemi érsek.

3. „Kamarás” Szent Jácint kappadókiai vértanú, Szent Anatoliosz konstantinápolyi érsek, Moszkvai Szent Fülöp ereklyéinek az átvitele.

4. „Jeruzsálemi” Szent András krétai érsek, énekszerző.

5. Áthoszi Szent Atanáz a Nagy Lavra alapítója, Csodatévő Szent Lampadosz, Radonyezsi Szent Szergij ereklyéinek feltárása.

6. Nagy Szent Sziszóész.

7. Pünkösd utáni 2. vasárnap. Minden orosz szentek vasárnapja.

Az áthoszi szent atyák főünnepe, Szent Küriaké nagyvértanú, Maleon-hegyi Szent Tamás.

Róm 2,10-16; Mt 4,18-23. Első hang.

8. Szent Prokópiosz palesztinai nagyvértanú és társai.

9. Szent Pankráciusz taorminai püspök vértanú.

10. A Negyvenöt Nikopoliszi (örményországi) Vértanú. Szentéletű Antal a Kijevi Barlangkolostor alapítója.

11. Szent Eufémia nagyvértanú a khalkédóni ortodox hitvallás megerősítője, Szent Olga-Heléna apostoli fejedelemasszony.

12. Szent Proklosz és Hiláriosz vértanúk.

13. Szent Gábriel arkangyal főünnepe, Szentéletű István a palesztínai Szent Száva lavrából.

14. Pünkösd utáni 3. vasárnap.

A IV. Khalkédóni Egyetemes Zsinat szent atyáinak emléke (júl. 13-19. közötti vasárnap).

Szent Akvila apostol a Hetven közül, Szent Justus vértanú, Áthoszi Szent Nikodémus.

Róm 5,1-10; Mt 6,22-33; a szent atyáknak: Tit 3,8-15; Jn 17,1-13. Második hang.

15. Szent Kérükosz és anyja Julitta vértanúk, Szent Vlagyimir apostoli nagyfejedelem.

16. Szent Athénogenész pédakhthoéi püspök vértanú és tíz tanítványa.

17. Szent Marina-Margit antiokhiai nagyvértanúnő.

18. Szent Emilianosz durostorumi (szilisztrai) vértanú.

19. Szentéletű Makrina Nagy Szent Vazul és Nüsszai Szent Gergely nővére, Szentéletű Diosz.

20. Tesbei Szent Illés próféta.

Jak 5,10-20; Lk 4,22-30.

21. Pünkösd utáni 4. vasárnap.

Krisztusért balga Szentéletű Simeon és társa Szentéletű János.

Róm 6,18-23; Mt 8,5-13. Harmadik hang.

22. Kenetvivő és apostolokkal egyenlő Szent Mária Magdolna.

23. Szent Ezékiel próféta, Csodatévő Szent Apollinaris első ravennai püspök vértanú, Szent Vitalis és hitvese Valéria ravennai vértanúk.

24. Szent Krisztina nagyvértanúnő, Szent Borisz és Gleb vértanú hercegek.

25. Szent Anna, az Istenszülő anyjának elhunyta.

26. Szentéletű Magyar (Ugrin) Mózes a kijevi Barlangkolostor szerzetese, Szent Hermolaosz papvértanú és társai Hermipposz és Hermokratész, Szentéletű Paraszkéva vértanúnő.

27. Gyógyító Szent Panteleimon nagyvértanú.

28. Pünkösd utáni 5. vasárnap.

Szent Prokhorosz, Nikánór, Timón, Parmenász apostolok és diakónusok a Hetven közül.

Róm 10,1-10; Mt 8,28-9,1. Negyedik hang.

29. Szent Kallinikosz gangrai vértanú és Szent Theodoté vértanúnő.

30. Szent Szilász, Szilvánusz (Sziluán), Epainetosz, Kreszcensz és Andronikosz apostol a Hetven közül.

31. Szent és Igaz Eudokimosz, a Szent Kereszt konstantinápolyi körmenetének előünnepe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *