EGYHÁZI KALENDÁRIUM A 2013. ÉV AUGUSZTUS HÓNAPJÁRA

az újnaptár szerint

 

1. A Szent és Életetadó Kereszt konstantinápolyi körmenetének emlékezete. A Hét Szent Makkabeus Testvér vértanú, anyjuk Szolomoné és mesterük Eleazár írástudó (Kr. e. II. sz.). A Nagyboldogasszony böjt kezdete. (A bor fogyasztása meg van engedve.)

2. Szent István apostol archidiakonus első vértanú ereklyéinek átvitele Konstantinápolyba (V. sz.), Boldog és Krisztusért balga Szent Vazul moszkvai csodatévő (†1552-1557 k.).

3. Szentéletű Izsák, Dalmatosz és Fausztosz (IV-V. sz.), Szent István római pápa vértanú (III. sz.), Szentéletű Római Antal novgorodi csodatevő (†1147).

4. Pünkösd utáni 6. vasárnap.

A Hét Szent Alvó Efezusi Ifjú (250 k. és 408-450 k.), Szentéletű Eudokia vértanúnő és ereklyéinek átvitele (IV. sz.).

Róm 12,6-14; Mt 9,1-8. Ötödik hang.

5. Az Úr Színeváltozásának előünnepe, Szent Euszigniosz vértanú (IV. sz.).

6. Az Úr Színeváltozása.

2Pét 1,10-29; Mt 17,1-9. (A bor és a hal fogyasztása meg van engedve.)

7. Az Úr Színeváltozásának utóünnepe, Szentéletű Perzsa Dométiosz vértanú és két tanítványa (IV. sz.), Szentéletű Egyiptomi Ór (IV. sz.), Szentéletű „Ifjabb” Teodóz csodatévő (IX-X- sz.), Szent Mitrofan voronyezsi püspök ereklyéinek feltárása (1832).

8. Szent Emilián küdzikoszi püspök hitvalló (IX. sz.).

9. Szent Mátyás apostol (63 k.).

10. Szent Lőrinc archidiakonus vértanú, Szent II. Szixtusz pápa vértanú, Szent Hippolit vértanú (III. sz.), Boldog és Krisztusért balga kalugai Lőrinc (1515).

11. Pünkösd utáni 7. vasárnap.

Szent Euplosz katániai diakónus vértanú (IV. sz.).

Róm 15,1-7; Mt 9,27-35. Hatodik hang.

12. Szent Fótiosz és Anikétosz vértanúk (IV. sz.), Szent Barlaam papvértanú és szerzetestársai a Bjelogorjei monostorból (1918), Szent Vazul és Leonyid papvértanúk és paptársaik (1937).

13. Szent Maximosz hitvalló ereklyéinek átvitele (VII. sz.), Szent Tyihon voronyezsi püspök zadonszki csodavétő (1783), az Úr Színeváltozása ünnepkörének vége.

14. Szűz Mária elhunytának előünnepe, Szent Mikeás próféta (Kr. e. VIII. sz.).

A Nagyboldogasszony böjt vége.

15. Szűz Mária elhunyta (Nagyboldogasszony).

Fil 2,5-11; Lk 10,38-42; 11,27-28.

16. Szűz Mária elhunytának utóünnepe, a Szent Mandélion, Jézus Krisztus nem kézzel festett képmásának átvitele Edesszából Konstantinápolyba (944), Szent Diomédész vértanú (III. sz.).

17. Szent Mürón küdzikoszi papvértanú (III. sz.), Szent Elek papvértanú (1918), Szent Demeter papvértanú (1937).

18. Pünkösd utáni 8. vasárnap.

Szent Flórosz és Laurosz vértanúk és társaik (II. sz.), Szent Gergely papvértanú és Szent Jenő és Mihály vértanúk (1937).

1Kor 1,10-18; Mt 14,14-22. Hetedik hang.

19. Szent András Sztratélatész („Főparancsnok”) nagyvértanú és 2593 társa (IV. sz.).

20. Szent István magyar király (1038) és Szent Hierotheosz magyar püspök (X. sz.),

Szent Sámuel próféta (1Sám 1-19.).

21. Szent Tádé apostol (44 k.), Szent Bassza vértanúnő és három gyermeke Theogniosz, Agapiosz és Pisztosz (IV. sz.), Szent Sándor papvértanú (1918), Szent Pál papvértanú (1937), Szentéletű Ignác vértanú (1942).

22. Szent Agathonikosz vértanú és társai (IV. sz.).

23. A Nagyboldogasszony ünnepkörének vége, Szent Lupusz (306 k.) és Szent Ireneusz (202-203) lyoni püspök vértanúk.

24. Szent Eutükhész vértanú Szent János apostol tanítványa (I-II. sz.), Csodatévő Szent Péter moszkvai metropolita ereklyéinek átvitele (1479), Szent és apostolokkal egyenlő Etóliai Kozma papvértanú (1779).

25. Pünkösd utáni 9. vasárnap.

Szent Bertalan apostol ereklyéinek átvitele (VI. sz.), Szent Titusz apostol krétai püspök (I. sz.), Szentéletű Mózes vértanú (1931), Szent Vlagyimir papvértanú (1938).

1Kor 3,9-17; Mt 14,22-34. Nyolcadik hang.

26. Szent Adrián vértanú és 23 vértanútársa, Szent Natália a felesége (IV. sz.), Szentéletű Jóaszaf és mestere Barlaam.

27. Szentéletű Egyiptomi Poimén (450 k.), Szent Libériusz római pápa hitvalló (366), Szent Mihály papvértanú és 28 társa (1918).

28. Szentéletű Etióp Mózes (V. sz.).

29. Keresztelő Szent János fejevétele.

ApCsel 13,25-32; Mk 6,14-30. Böjti nap.

30. Szent Sándor (IV. sz.), János (1075) és „Ifjabb” Pál (784) konstantinápolyi érsekek, Névai Szent Sándor ereklyéinek átvitele (1724).

31. Szűz Mária övének elhelyezése a Khalkoprateia templomban (530 k.). (A bor fogyasztása meg van engedve.)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *