a 2013. év április hónapjára

az új naptár szerint

 

1. Szentéletű Egyiptomi Mária.

Gal 3,23-29; Lk 7,36-50.

2. Szentéletű Csodatevő Titusz apát.

3. Szent Nikétasz hitvalló médikioni apát, Énekszerző Szent József.

4. Maleon-hegyi[1] Szent György, Szent Theodulosz felolvasó és Agathopusz diakónus thesszalonikai vértanúk.

5. Szent Claudius, Diodórosz, Victor, Victorinus, Papiasz, Szerapión és Nikéforosz vértanúk, Szent Teodóra vértanúnő és Didümosz vértanú.

6. Szent Ireneusz (Ernye) sirmiumi püspökvértanú, Szent Eutükhiosz konstantinápolyi érsek.

7. Nagyböjt harmadik vasárnapja. Kereszthódolás Vasárnapja.

Szent Kalliopiosz vértanú, Szent György mütilénei püspök hitvalló.

Zsid 4,14-5,6; Mk 8,34-9,1. Harmadik hang.

8. Szent Héródión, Agabosz, Rufosz, Flegón és Aszünkritosz apostolok a Hetven közül.

9. Szent Eupszükhiosz cézáreai vértanú.

10. Szent Terentius, Africanus, Maximus, Pompeius karthágói vértanúk és harminchat társuk, Szent V. Gergely konstantinápolyi pátriárka újvértanú.

11. Szent Antipasz pergamoszi püspök vértanú.

12. Szent Vazul parioni püspök hitvalló, Szent Artemón papvértanú.

13. Szent I. Márton római pápa hitvalló és püspöktársai.

14. Nagyböjt negyedik vasárnapja. Létrás Szent János emléke (649).

Szent Arisztarkhosz apamaeai püspök, Pudensz és Trofimosz apostolok a Hetven közül.

Zsid 6,13-20; Mk 9,17-31; a szentnek: Ef 5,9-19; Mt 4,25-5,12. Negyedik hang.

15. Mürai Szent Crescens vértanú.

16. Szent Agapé, Irén és Khionia thesszalonikai szűz vértanúnők és társaik.

17. Szent Simeon (Bar Sabbae) vértanú a perzsák püspöke és társai, és a többi ezerszázötven vértanú.

18. Iszauriai Szent János (Dekapoliszi Szent Gergely tanítványa), Gót Szent Száva vértanú, Hitvalló Szent Kozma khalkedóni püspök, Joáninai Új Szent János vértanú.

19. Jeruzsálemi Szent Pafnútiosz papvértanú.

20. Szentéletű Trikhinasz („Szőrcsuhás”) Teodor.

21. Nagyböjt ötödik vasárnapja. Szentéletű Egyiptomi Mária emléke.

Szent Januarius beneventói püspök, Proculus, Sosus, Faustus diakónusok, Desiderius felolvasó, Acutius és Eutükhiosz vértanúk.

Zsid 9,11-14; Mk 10,32-45; a szentnek: Gal 3,23-29; Lk 7,36-50. Ötödik hang.

22. Szükeóni Szent Teodor anasztasziopoliszi püspök.

23. Szent György nagyvértanú, és vértanútársai: Anatoliosz, Prótoleón, Atanáz, Glükeriosz.

ApCsel 12,1-11; Jn 15,17-16,2.

(A Tipikon szerint ebben az évben Húsvét Hétfőn kell tartani az ünnepet.)

24. Csodatévő Szent Erzsébet konstantinápolyi apátnő.

25. Szent Márk apostol és evangélista.

1Pét 5,6-14; Mk 6,7-13.

26. Szent Vazul amaszeiai püspök vértanú és Szent Glafüré.

27. Lázár Szombatja.

Szent Simeon vértanú, az Úr rokona, jeruzsálemi püspök.

Zsid 12,28-13,8; Jn 11,1-45.

28. Az Úr Jézus Krisztus bevonulása Jeruzsálembe. Nagyböjt hatodik vasárnapja. Virágvasárnap.

A Küdzikoszi Kilenc Szent Vértanú: Theognisz, Rufus, Antipatrosz, Theosztikhosz, Artemasz, Magnus, Theodulosz, Thaumasziosz és Filemon.

Fil 4,4-9; Jn 12,1-18. Hatodik hang. (A hal fogyasztása meg van engedve.)

29. Nagy Hétfő.

Szent Jázon és Szószipatrosz apostol a Hetven közül.

Mt 24,3-35.

30. Nagy Kedd.

Szent Jakab apostol Zebedeus fia Szent János apostol testvére.

Mt 24,36-26,2.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *