2013. MÁJUS

EGYHÁZI KALENDÁRIUM a 2013. ÉV MÁJUS HÓNAPJÁRA

az ÚJNAPTÁR SZERINT


1. Nagy Szerda.

Szent Jeremiás próféta, Perzsa Szent Bata papvértanú.

Mt 26,6-16.

2. Nagy Csütörtök.

Szent Heszperosz, Zóé és gyermekeik Küriakosz, Theodulosz frígiai vértanúk, Nagy Szent Atanáz alexandriai érsek ereklyéinek az átvitele.

1Kor 11,23-32; Mt 26,1-20; Jn 13,3-17; Mt 26,21-39; Lk 22,43-45; Mt 26,40-27,2. (Lábmosás szertartásán: Jn 13,1-11. Lábmosás szertartása után: Jn 13,12-17.)

3. Nagy Péntek. Urunk Jézus Krisztus kínszenvedéseinek emlékezete.

Szent Timóteus papvértanú és felesége Maura vértanúnő.

Az esti istentiszteleten: 1Kor 1,18-2,2; Mt 27,1-38; Lk 23,39-43; Mt 27,39-54; Jn 19,31-37; Mt 27,55-61. A hajnali istentiszteleten: 1Kor 5,6-8; Mt 27,62-66. (Szigorú böjt.)

4. Nagy Szombat.

Tarzuszi Szent Pelágia vértanúnő.

Róm 6,3-11; Mt 28,1-20.

5. Húsvét Vasárnap. Krisztus Urunk feltámadása.

Szent Irén nagyvértanúnő.

ApCsel 1,1-8; Jn 1,1-17. A Húsvét vasárnapi vecsernyén: Jn 20,19-25. (A böjt az egész Fényes Héten fel van oldva.)

6. Húsvét Hétfő. Fényes Hét.

Béketűrő Szent Jób.

ApCsel 1,12-17,21-26; Jn 1,18-28.

7. Fényes Kedd.

A Szent Kereszt jeruzsálemi megjelenésének emlékezete, Nikomédiai Szent Kodratosz és társai Rufinosz és Szatorninosz vértanúk, Tóth Szent Elek.

ApCsel 2,14-21; Lk 24,12-35.

8. Fényes Szerda. Teológus Szent János apostol és evangélista.

ApCsel 2,22-36; Jn 1,35-51; az apostolnak: 1Jn 1,1-7; Jn 19,25-27; 21,24-25.

9. Fényes Csütörtök.

Szent Ézsaiás próféta, Szent Kristóf nagyvértanú, Mürai Szent Miklós püspök ereklyéinek átvitele Bariba.

ApCsel 2,38-43; Jn 3,1-15.

10. Fényes Péntek.

Buzgó (Zélóta) Szent Simon apostol.

ApCsel 3,1-8; Jn 2,12-22.

11. Fényes Szombat.

Szent Cirill és Metód a szlávok apostolai, Szent Mókiosz papvértanú.

ApCsel 3,11-16; Jn 3,22-33.

12. Húsvét utáni második vasárnap. Tamás Vasárnapja

Csodatévő Szent Epifán ciprusi érsek, Szent Germán konstantinápolyi érsek.

ApCsel 5,12-20; Jn 20,19-31.

13.Szent Glükeria vértanúnő és Szent Laodikiosz börtönőr vértanú.

14. Khioszi Szent Izidor vértanú.

15. Nagy Szent Pakhómiosz.

16. Megszentelt Teodor Nagy Szent Pakhómiosz tanítványa és társa.

17. Szent Andronikosz és Iunia apostolok a Hetven közül.

18. Szent Péter, Dénes, Krisztina, András és Pál vértanúk, Szent Hérakleiosz, Paulinosz és Benedimosz vértanúk.

19. Húsvét utáni harmadik vasárnap. Kenetvivők Vasárnapja.

Szent Patrikiosz pruszai püspök vértanú és társai Akakiosz, Menandrosz, Polüainosz.

ApCsel 6,1-7; Mk 15,43-16,8. Második hang.

20. Ingyen gyógyító Szent Thallelaiosz vértanú és társai Sándor, Aszteriosz vértanúk, Csodatévő Moszkvai Szent Elek ereklyéinek megtalálása.

21. Apostolokkal egyenlő Nagy Szent Konstantin császár és anyja Szent Heléna.

ApCsel 26,1-5, 12-20; Jn 10,1-9.

22. Szent Basziliszkosz vértanú Szent Teodor Újonc unokaöccse és társai Eutropiosz, Kleonikosz vértanúk.

23. Hitvalló Szent Mihály szünnadeszi püspök.

24.Csodás-hegyi „Ifjabb” Oszlopos Szent Simeon.

25. Keresztelő Szent János fejének harmadik megtalálása, Szent Celesztin vértanú.

26. Húsvét utáni negyedik vasárnap. Inaszakadt Vasárnapja.

Szent Karposz apostol a Hetven közül Szent Pál apostol tanítványa.

ApCsel 9,32-42; Jn 5,1-15. Harmadik hang.

27.Szent Helladiosz püspök vértanú, Szardeszi Szent Therapón papvértanú, Csodatévő Orosz Szent János új hitvalló.

28. Szent Eutükhiosz vértanú, Szent Helikónisz vértanúnő, Krisztusért balga Szent András.

29. Szent Theodoszia vértanú szűz, Konstantinápolyi Szent Theodoszia vértanúnő.

30. Hitvalló Szent Izsák a Dalmatosz monostor apátja.

31. Szent Hermeiasz vértanú.

 

a 2013. év április hónapjára

az új naptár szerint

 

1. Szentéletű Egyiptomi Mária.

Gal 3,23-29; Lk 7,36-50.

2. Szentéletű Csodatevő Titusz apát.

3. Szent Nikétasz hitvalló médikioni apát, Énekszerző Szent József.

4. Maleon-hegyi[1] Szent György, Szent Theodulosz felolvasó és Agathopusz diakónus thesszalonikai vértanúk.

5. Szent Claudius, Diodórosz, Victor, Victorinus, Papiasz, Szerapión és Nikéforosz vértanúk, Szent Teodóra vértanúnő és Didümosz vértanú.

6. Szent Ireneusz (Ernye) sirmiumi püspökvértanú, Szent Eutükhiosz konstantinápolyi érsek.

7. Nagyböjt harmadik vasárnapja. Kereszthódolás Vasárnapja.

Szent Kalliopiosz vértanú, Szent György mütilénei püspök hitvalló.

Zsid 4,14-5,6; Mk 8,34-9,1. Harmadik hang.

8. Szent Héródión, Agabosz, Rufosz, Flegón és Aszünkritosz apostolok a Hetven közül.

9. Szent Eupszükhiosz cézáreai vértanú.

10. Szent Terentius, Africanus, Maximus, Pompeius karthágói vértanúk és harminchat társuk, Szent V. Gergely konstantinápolyi pátriárka újvértanú.

11. Szent Antipasz pergamoszi püspök vértanú.

12. Szent Vazul parioni püspök hitvalló, Szent Artemón papvértanú.

13. Szent I. Márton római pápa hitvalló és püspöktársai.

14. Nagyböjt negyedik vasárnapja. Létrás Szent János emléke (649).

Szent Arisztarkhosz apamaeai püspök, Pudensz és Trofimosz apostolok a Hetven közül.

Zsid 6,13-20; Mk 9,17-31; a szentnek: Ef 5,9-19; Mt 4,25-5,12. Negyedik hang.

15. Mürai Szent Crescens vértanú.

16. Szent Agapé, Irén és Khionia thesszalonikai szűz vértanúnők és társaik.

17. Szent Simeon (Bar Sabbae) vértanú a perzsák püspöke és társai, és a többi ezerszázötven vértanú.

18. Iszauriai Szent János (Dekapoliszi Szent Gergely tanítványa), Gót Szent Száva vértanú, Hitvalló Szent Kozma khalkedóni püspök, Joáninai Új Szent János vértanú.

19. Jeruzsálemi Szent Pafnútiosz papvértanú.

20. Szentéletű Trikhinasz („Szőrcsuhás”) Teodor.

21. Nagyböjt ötödik vasárnapja. Szentéletű Egyiptomi Mária emléke.

Szent Januarius beneventói püspök, Proculus, Sosus, Faustus diakónusok, Desiderius felolvasó, Acutius és Eutükhiosz vértanúk.

Zsid 9,11-14; Mk 10,32-45; a szentnek: Gal 3,23-29; Lk 7,36-50. Ötödik hang.

22. Szükeóni Szent Teodor anasztasziopoliszi püspök.

23. Szent György nagyvértanú, és vértanútársai: Anatoliosz, Prótoleón, Atanáz, Glükeriosz.

ApCsel 12,1-11; Jn 15,17-16,2.

(A Tipikon szerint ebben az évben Húsvét Hétfőn kell tartani az ünnepet.)

24. Csodatévő Szent Erzsébet konstantinápolyi apátnő.

25. Szent Márk apostol és evangélista.

1Pét 5,6-14; Mk 6,7-13.

26. Szent Vazul amaszeiai püspök vértanú és Szent Glafüré.

27. Lázár Szombatja.

Szent Simeon vértanú, az Úr rokona, jeruzsálemi püspök.

Zsid 12,28-13,8; Jn 11,1-45.

28. Az Úr Jézus Krisztus bevonulása Jeruzsálembe. Nagyböjt hatodik vasárnapja. Virágvasárnap.

A Küdzikoszi Kilenc Szent Vértanú: Theognisz, Rufus, Antipatrosz, Theosztikhosz, Artemasz, Magnus, Theodulosz, Thaumasziosz és Filemon.

Fil 4,4-9; Jn 12,1-18. Hatodik hang. (A hal fogyasztása meg van engedve.)

29. Nagy Hétfő.

Szent Jázon és Szószipatrosz apostol a Hetven közül.

Mt 24,3-35.

30. Nagy Kedd.

Szent Jakab apostol Zebedeus fia Szent János apostol testvére.

Mt 24,36-26,2.


[1] Lehetséges, hogy a görögországi Peloponnészosz délkeleti csücskében lévő Maleasz félszigetről és fokról van szó.