Ortodox Egyházi Kalendárium a 2014. év DECEMBER hónapjára az újnaptár szerint

1. Szent Náhum próféta (Kr. e. VII. sz.).

2. Szent Habakuk próféta (Kr. e. VII. sz.).

3. Szent Szofoniás próféta (Kr. e. VII. sz.).

4. Szent Borbála nagyvértanú és Szent Julianna vértanú, Borbála társa (†305 k.). Damaszkuszi Szent János (†749-760 k.).

5. Palesztinai „Megszentelt” Száva (†533 k.).

6. Csodatevő Szent Miklós, mürai püspök (†345 k.).

Zsid 13,17-21; Lk 6,17-23.

7. Pünkösd utáni 26. vasárnap.

Szent Ambrus, milánói püspök (†397 k.).

Ef 6,10-17; Lk 13,10-17 (olv. a 27. vasárnap szerint). Első hang.

8. Szent Szószthenész, Apollós, Kéfás, Tükhikosz, Cézár és Epafroditosz apostolok a Hetven közül (I. sz.). Thébai Szent Patapiosz, egyiptomi aszkéta (V. sz.). Szent Szofroniusz, ciprusi érsek (VIII. sz.).

9. Az Istenszülő fogantatása.

Szent Anna prófétaasszony, Sámuel próféta anyja (Kr. e. XI. sz.).

10. „Szép” Szent Ménasz, Hermogenész és Eugrafosz, alexandriai vértanúk (†313).

11. Oszlopos Szent Dániel (†490 k.). Új Oszlopos Szent Lukács (†970 k.). „Száraz” (Szuhoj) Szent Nyikon, kijevi aszkéta (XII. sz.)

12. Csodatévő Szent Szpüridón,trimüthuntai püspök (†350 k.).

13. Szent Eusztratiosz,Auxentiosz, Eugeniosz, Mardariosz és Oresztész vértanúk (†305 k.). Alaszkai Szent German (†1837).

14. Szent Ősatyák Vasárnapja.

Szent Thürszosz, Leukiosz és Kallinikosz, cézáreai vértanúk (III. sz.). Szent Filemon, Apollóniosz vértanúk és társaik, Arrianosz kormányzó és négy testőre, alexandriai vértanúk (III. sz.).

Kol 1,12-18; Lk 14,16-24. Második hang.

15. Szent Eleutheriosz, illíriai püspök vértanú és anyja, Anthia vértanúnő (II. sz.). Szent Zsuzsanna diakonissza, palesztinai vértanú (†305 k.). Hitvalló Szent István, szurozsi (krími) püspök (†787).

16. Szent Aggeus próféta (Kr. e. VI. sz.).

17. Szent Dániel próféta és a három szent babiloni ifjú: Ananja, Misaél, Azarja (Kr. e. VI. sz.).

18. Szent Sebestyén és társai, római vértanúk (†287).

19. Szent Bonifác, tarzusi vértanú és Római Szent Aglaia (III. sz.).

20. Istenhordozó Szent Ignác, antiokhiai püspök vértanú (†107-109 k.). Kronstadti Szent János (†1908).

21. Szent Atyák Vasárnapja. Karácsony előtti vasárnap.

Szent Julianna, nikomédiai vértanú szűz és társai (†299-304 k.). Szent Themisztoklész, mürai vértanú (†251 k.). Csodatévő Szent Péter, moszkvai metropolita (†1326).

Zsid 11,9-10; 17-23; 32-40; Mt 1,1-25. Harmadik hang.

22. Római Szent Anasztázia nagyvértanú, az „Özvegy”, „Farmakolütria” és társai: Szent Khrüszogonosz, Szent Theodoté három gyermekével és Szent Zóilosz (†209-304 k.).

23. A Tíz Krétai Szent Vértanú (†250 k.). Csodatévő Ohridi Szent Náhum, a szlávok apostola (†910 k.).

24. Karácsony, az Úr test szerint való születésének előünnepe.

Szent Eugénia, római vértanú szűz és társai: Fülöp, az apja, Prótasz és Jácint a szolgái és Baszilla. (II-III. sz.).

Zsid 1,1-12; Lk 2,1-20.

25. Az Úr test szerint való születése. Karácsony.

Gal 4,4-7; Mt 2,1-12.

(A böjt teljesen fel van oldva január 4-ig)

26. Isten Szülőjének főünnepe. Karácsony másodnapja.

Zsid 2,11-18; Mt 2,13-23.

27. Szent István archidiakónus, első vértanú (I. sz.).

„Írott” Szent Teodor, az ikontisztelet hitvallója (†840 k.).

ApCsel 6,8-15; 7,1-5; 47-60; Mt 21,33-42.

28. Karácsony utáni vasárnap.

Szent József, Szűz Mária jegyese. Szent Dávid király. Szent Jakab apostol, „az Úr testvére”.

A Húszezer Nikomédiai Szent Vértanú (†304).

Gal 1,11-19; Mt 2,13-23. Negyedik hang.

29. A Tizennégyezer Betlehemi Szent Gyermekvértanú (I. sz.).

30. Szent Anüszia, thesszalonikai vértanúnő (†298-305 k.). Szent Filetairosz, nikomédiai vértanú és hét társa (†311 k.). Szent Makarij, moszkvai metropolita (†1563).

31. A karácsonyi ünnepkör vége.

Szentéletű Római Melánia (†434-439 k.).