Ortodox Egyházi Kalendárium a 2013. év OKTÓBER hónapjára

az újnaptár szerint

1. Szűz Mária Oltalma (a szláv és a román helyi egyházak liturgikus hagyománya szerint).

Zsid. 9,1-7; Lk 10,38-42; 11,27-28.

Szent Ananiás apostol a Hetven közül (I. sz.). Énekszerző Szent Romanosz (V-VI. sz.).

2. Antiokhiai Szent Ciprián püspök vértanú és Szent Jusztina vértanú szűz (IV. sz.). Szent Dávid és Konstantin, grúz vértanú hercegek (VIII. sz.). Krisztusért balga Boldog Ciprián, szuzdali csodatévő (XVII. sz.).

3. Areopagita Szent Dénes, athéni püspök vértanú (I. sz.).

4. Szent Hierotheosz, Athén első püspöke (I. sz.).

5. Szent Kharitiné vértanúnő (IV. sz). Csodatévő Szent Péter, Elek, Jónás, Makariosz, Fülöp, Jób, Jermogen, Tyihon, Péter, Filaret, Ince és Makariosz, moszkvai metropoliták.

6. Pünkösd utáni 15. vasárnap.

Szent Tamás apostol (I. sz.).

Gal 1,11-19; Lk 7,11-16 (olvasmányok a 20. vasárnap szerint); az apostolnak: 1Kor 4,9-16; Jn 20,19-31. Hatodik hang.

7. Szent Szergiusz és Bacchus, római vértanúk (III. sz).

8. Szent Pelágia, antiokhiai szűz (III. sz.). Szentéletű Pelágia, antiokhiai bűnbánó (V. sz.). Szentéletű Doszifej (XV. sz.) és Trifon (XVII. sz.).

9. Szent Jakab apostol, Alfeus fia (I. sz.). Szentéletű Andronikosz és hitvese, Szentéletű Atanázia (VI. sz.).

10. Szent Eulampiosz és nővére Eulampia vértanúk (III. sz.).

Optyinói Szent Ambrus (XIX. sz.).

11. Szent Fülöp diakónus apostol, a Hét diakónus közül (I. sz.). Szentéletű „Írott” Theofanész, nikaiai püspök hitvalló (IX. sz.). A Szent Optyinói Sztarecek gyülekezete.

12. Szent Probosz, Tarakhosz és Andronikosz vértanúk (IV. sz.).

13. Pünkösd utáni 16. vasárnap.

A VII. Nikaiai Egyetemes Zsinat (787) szent atyáinak emléke (október 11. utáni első vasárnap).

Szent Karposz püspök, Papülosz diakónus, Agathodórosz, a szolgájuk és Agathoniké, Papülosz nővére, vértanúk (III. sz.). Szentéletű Benjámin, a Kijevi Barlangkolostor szerzetese (XIV. sz.).

Gal 2,16-20; Lk 8,5-15 (olvasmányok a 21. vasárnap szerint); a szentatyáknak: Tit 3,8-15; Jn 17,1-13. Hetedik hang.

14. Szent Nazarius, Gervasius, Protasius és Celsus vértanúk (I. sz.). Szentéletű Énekszerző Kozma, maiumai püspök (VIII. sz.).

15. Szent Lukianosz, antiokhiai papvértanú (IV. sz.). Szent Barszesz, edesszai püspök, hitvalló (IV. sz.). Thesszalonikai „Ifjabb” Szent Euthümiosz (IX. sz.). Csodatévő Szent János, szuzdali püspök (XIV. sz.).

16. Szent Longinus százados, vértanú (I. sz.).

17. Szent Hóseás próféta (Kr. e. VIII. sz.). Krisziszben eltemetett Szent András vértanú (VIII. sz.).

18. Szent Lukács apostol és evangélista (I. sz.).

Kol 4,5-18; Lk 10,16-21.

19. Szent Jóel próféta (Kr. e. VII-IX. sz.). Szent Varus vértanú és hat aszkéta vértanútársa (IV. sz.). Csodatévő Rilai Szent János (X. sz.).

20. Pünkösd utáni 17. vasárnap.

Szent Artemiosz, antiokhiai nagyvértanú (IV. sz.). Istenhordozó „Ifjabb” Szentéletű Geraszimosz, kefalóniai aszkéta (XVI. sz.). Krétai Szent Andronikosz vértanú (VIII. sz.).

Ef 2,4-10; Lk 8,26-39 (olvasmányok a 23. vasárnap szerint). Nyolcadik hang.

21. Nagy Szent Hilárion, palesztinai aszkéta (IV. sz.). Szent István, Péter, Pál vértanúk és társaik, az ikontisztelet hitvallói (VIII. sz.).

22. Csodatévő és Apostolokkal egyenlő Szent Aberkiosz, hierapoliszi püspök (II. sz.). Szent Rúfusz és Lót, egyiptomi aszkéták (IV-V. sz.).

23. Szent Jakab apostol, az Úr Testvére, Jeruzsálem első püspöke (I. sz.).

Gal 1,11-19; Mt 13,54-58. Második hang.

24. Szent Szebasztiána, szebasztai vértanúnő, Szent Pál apostol tanítványa (I. sz.). Szent Arethasz nagyvértanú és társai (VI. sz.). A Szent Asszony vértanú, Arethasz követője, és gyermeke.

25. Szent Marcianus és Márton, konstantinápolyi vértanúk (IV. sz.). Szent Anasztáz vértanú (IV. sz.).

26. Olajat árasztó Szent Demeter, thesszalonikai nagyvértanú (IV. sz.).

2Tim 2,1-10; Jn 15,17-16,2.

27. Pünkösd utáni 18. vasárnap.

Szent Nesztor, thesszalonikai vértanú, Szent Demeter vértanú társa (IV. sz.).

Ef 2,14-22; Lk 8,41-56 (olvasmányok a 24. vasárnap szerint). Első hang.

28. Szűz Mária Oltalma (a görög liturgikus hagyomány szerint).

Szent Terenciusz, hitvese Neonilla és hét gyermeke, vértanúk. Száva monostorbeli Szent István, palesztinai aszkéta (VIII. sz.).

Zsid 9,1-7; Lk 10,38-42; 11,27-28.

29. Római Szent Anasztázia vértanú szűz. Szentéletű Abramiosz és unokahúga Mária, edesszai aszkéták (IV. sz.). Szentéletű Avramij, rosztovi csodatévő (XI. sz.)

30. Szent Zénobiosz és nővére Zénobia, ciliciai vértanúk (III. sz.).

31. Szent Sztakhüsz, Apellész, Ampliasz, Urbánusz, Narkisszosz és Arisztobulosz apostolok a Hetven közül (I. sz.). Szent Epimakhosz, egyiptomi vértanú (III. sz.).