Ortodox Egyházi Kalendárium a 2013. év DECEMBER hónapjára az újnaptár szerint

1. Pünkösd utáni 23. vasárnap.

Szent Náhum próféta (Kr. e. VII. sz.).

2Kor 4,6-15; Mt 22,35-46 (olv. a 15. vasárnap szerint). Hatodik hang.

2. Szent Habakuk próféta (Kr. e. VII. sz.).

3. Szent Szofoniás próféta (Kr. e. VII. sz.).

4. Szent Borbála nagyvértanú és Szent Julianna vértanú, Borbála társa († 305 k.). Damaszkuszi Szent János (†749-760 k.).

5. Palesztinai „Megszentelt” Száva (†533 k.).

6. Csodatevő Szent Miklós, mürai püspök (†345 k.).

Zsid 13,17-21; Lk 6,17-23.

7. Szent Ambrus, milánói püspök (†397 k.).

8. Pünkösd utáni 24. vasárnap.

Szent Szószthenész, Apollós, Kéfás, Tükhikosz, Cézár és Epafroditosz apostolok a Hetven közül (I. sz.). Thébai Szent Patapiosz, egyiptomi aszkéta (V. sz.). Szent Szofroniusz, ciprusi érsek (VIII. sz.).

Ef 6,10-17; Lk 13,10-17 (olv. a 27. vasárnap szerint). Hetedik hang.

9. Az Istenszülő fogantatása.

Szent Anna prófétaasszony, Sámuel próféta anyja (Kr. e. XI. sz.).

10. „Szép” Szent Ménasz, Hermogenész és Eugrafosz, alexandriai vértanúk (†313).

11. Oszlopos Szent Dániel (†490 k.). Új Oszlopos Szent Lukács (†970 k.). „Száraz” (Szuhoj) Szent Nyikon, kijevi aszkéta (XII. sz.)

12. Csodatévő Szent Szpüridón, trimüthuntai püspök (†350 k.).

13. Szent Eusztratiosz, Auxentiosz, Eugeniosz, Mardariosz és Oresztész vértanúk (†305 k.). Alaszkai Szent German (†1837).

14. Szent Thürszosz, Leukiosz és Kallinikosz, cézáreai vértanúk (III. sz.). Szent Filemon, Apollóniosz vértanúk és társaik, Arrianosz kormányzó és négy testőre, alexandriai vértanúk (III. sz.).

15. Szent Ősatyák Vasárnapja.

Szent Eleutheriosz, illíriai püspök vértanú és anyja, Anthia vértanúnő (II. sz.). Szent Zsuzsanna diakonissza, palesztinai vértanú (†305 k.). Hitvalló Szent István, szurozsi (krími) püspök (†787).

Kol 1,12-18; Lk 14,16-24. Nyolcadik hang.

16. Szent Aggeus próféta (Kr. e. VI. sz.).

17. Szent Dániel próféta és a három szent babiloni ifjú: Ananja, Misaél, Azarja (Kr. e. VI. sz.).

18. Szent Sebestyén és társai, római vértanúk (†287).

19. Szent Bonifác, tarzusi vértanú és Római Szent Aglaia (III. sz.).

20. Istenhordozó Szent Ignác, antiokhiai püspök vértanú (†107-109 k.). Kronstadti Szent János (†1908).

21. Szent Julianna, nikomédiai vértanú szűz és társai (†299-304 k.). Szent Themisztoklész, mírai vértanú (†251 k.). Csodatévő Szent Péter, moszkvai metropolita (†1326).

22. Szent Atyák Vasárnapja. Karácsony előtti vasárnap.

Római Szent Anasztázia nagyvértanú, az „Özvegy”, „Farmakolütria” és társai: Szent Khrüszogonosz, Szent Theodoté három gyermekével és Szent Zóilosz (†209-304 k.).

Zsid 11,9-10; 17-23; 32-40; Mt 1,1-25. Első hang.

23. A Tíz Krétai Szent Vértanú (†250 k.). Csodatévő Ohridi Szent Náhum, a szlávok apostola (†910 k.).

24. Karácsony, az Úr test szerint való születésének előünnepe.

Szent Eugénia, római vértanú szűz és társai: Fülöp, az apja, Prótasz és Jácint a szolgái és Baszilla. (II-III. sz.).

Zsid 1,1-12; Lk 2,1-20.

25. Az Úr test szerint való születése. Karácsony.

Gal 4,4-7; Mt 2,1-12.

(A böjt teljesen fel van oldva január 4-ig)

26. Isten Szülőjének főünnepe. Karácsony másodnapja.

Zsid 2,11-18; Mt 2,13-23.

27. Szent István archidiakónus, első vértanú (I. sz.).

„Írott” Szent Teodor, az ikontisztelet hitvallója (†840 k.).

ApCsel 6,8-15; 7,1-5; 47-60; Mt 21,33-42.

28. A Húszezer Nikomédiai Szent Vértanú (†304).

29. Karácsony utáni vasárnap.

Szent József, Szűz Mária jegyese, Szent Dávid király és Szent Jakab apostol, „az Úr testvére”. A Tizennégyezer Betlehemi Szent Gyermekvértanú (I. sz.).

Gal 1,11-19; Mt 2,13-23. Második hang.

30. Szent Anüszia, thesszalonikai vértanúnő (†298-305 k.). Szent Filetairosz, nikomédiai vértanú és hét társa (†311 k.). Szent Makarij, moszkvai metropolita (†1563).

31. A karácsonyi ünnepkör vége.

Szentéletű Római Melánia (†434-439 k.).