EGYHÁZI KALENDÁRIUM a 2015. ÉV SZEPTEMBER HÓNAPJÁRA 

 1. Az egyházi év kezdete (Indiktosz).

Idősebb Oszlopos Szent Simeon és Szent Márta, Oszlopos Szent Simeon anyja.

1Tim 2,1-7; Lk 4,16-22.

 1. Szent Mamasz gangrai (Kis-Ázsia) vértanú (3. sz.). Böjtölő Szent János konstantinápolyi érsek (†595).
 2. Szent Anthimosz nikomédiai püspök vértanú. Szentéletű Theoktisztosz, Nagy Szent Euthümiosz szerzetestársa.
 3. Szent Babülasz antioκhiai érsek vértanú és három gyermek tanítványa. Törvényhozó és Istent látó Szent Mózes próféta.
 4. Szent Zakariás próféta, Keresztelő Szent János apja.
 5. Pünkösd utáni 14. vasárnap.

Szent Mihály arkangyal csodatétele Kolosszéban. Szent Eudoxiosz, Romulus, Zénón, Makariosz és társaik meliténéi vértanúk.

2Kor 1,21-24; 2,1-4; Mt 22,2-14. Ötödik hang.

 1. Szűz Mária Születésének előünnepe. Szent Szódzon kilikiai vértanú (†304).
 2. Szűz Mária születése, Kisboldogasszony.

Filip 2,5-11; Lk 10,38-42; 11,27-28.

 1. Szent és igaz istenősök Joakim és Anna.

Gal 4,22-27; Lk 8,16-21. (A bor fogyasztása meg van engedve.)

 1. Szent Ménodóra, Métrodóra és Nümfodóra bithüniai vértanúnők.
 2. Alexandriai Szent Teodóra (†491). Valaámi Szent Szergij és German ereklyéinek átvitele.
 3. Szent Autonomosz itáliai és Kurnutosz ikoniumi püspök vértanúk. Szent Julián galáciai vértanú és negyven társa. Α Kisboldogasszony ünnepkörének vége.
 4. Α Szent Kereszt Felmagasztalása előtti vasárnap.

A jeruzsálemi Szent Feltámadás (Szent Sír) templom fölszentelése és a Szent Kereszt Felmagasztalásának előünnepe.

Szent Kornél százados vértanú.

Gal 6,11-18; Jn 3,13-17; Zsid 3,1-4; Mt 16,13-19. Hatodik hang.

 1. Szent Kereszt FelmagasztalásaΑ Szent Kereszt Felmagasztalása.

1Kor 1,18-24; Jn 19, 6-11; 13-20; 25-28; 30-35. (Böjti nap.)

 1. Gót Szent Nikétasz nagyvértanú (†372).
 2. Szent Eufémia khalkédóni nagyvértanúnő (†304).
 3. Szent Zsófia és leányai: Pisztisz, Elpisz és Agapé római vértanúnők (†137).
 4. Csodatevő Szent Eumeniosz gortünai (Kréta) püspök. Szent Ariadné frígiai vértanúnő.
 5. Szent Trofimosz, Szabbatiosz és Dorümedón vértanúk.
 6. A Szent Kereszt Felmagasztalása utáni vasárnap.

Szent Eusztathiosz nagyvértanú és felesége Theopiszté, valamint fiaik: Agapiosz és Theopisztosz.

Gal 2,16-20; Mk 8,34-9,1. Hetedik hang.

 1. A Szent Kereszt Felmagasztalása ünnepkörének vége. Szent Kodratosz apostol, athéni püspök. Szent Jónás próféta.
 2. Csodatévő Szent Fókasz szinópéi püspök vértanú.
 3. A szent, dicsőséges Próféta és Előhírnök Keresztelő János fogantatása.

Szent András, János, Péter és Antal szirakuzai vértanúk.

 1. Apostolokkal egyenlő Szent Tekla ikóniumi első nagyvértanúnő (2. sz.). Áthoszi Szent Sziluán (†1938).
 2. Szent Eufrozina, Egyiptomi Szent Pafnutiosz lánya. Csodatévő Radonyezsi Szent Szergij elhunyta (†1392).
 3. Szent János apostol és evangélista elhunyta.

1Jn 4,12-19; Jn 19,25-27; 21,24-25.

 1. Pünkösd utáni 17. vasárnap.

Szent Kallisztratosz vértanú és negyvenkilenc vértanú társa. Szentéletű Szavvatyij szolovki csodatévő.

(Olvasmány a 18. vasárnapé) 2Kor 9,6-11; Lk 5,1-11. Nyolcadik hang.

 1. Szent Kharitón hitvalló. Szent Báruk próféta (†Kr. e. 600 k.).
 2. Szentéletű Küriakosz palesztinai remete.
 3. Megvilágosító Szent Gergely vértanú Örményország püspöke (†335).