EGYHÁZI KALENDÁRIUM a 2014. ÉV MÁJUS HÓNAPJÁRA

az ÚJNAPTÁR SZERINT

1. Szent Jeremiás próféta. Perzsa Szent Bata papvértanú.

2. Szent Heszperosz, Zóé és gyermekeik, Küriakosz és Theodulosz frígiai vértanúk. Nagy Szent Atanáz alexandriai érsek ereklyéinek az átvitele.

3. Szent Timóteus papvértanú és felesége Maura vértanúnő.

4. Húsvét utáni harmadik vasárnap. A Szent Kenetvivő Asszonyok, valamint Arimateai József és Nikodémus emlékezete. Tarzuszi Szent Pelágia vértanúnő. ApCsel 6,1-7; Mk 15,43-16,8. Második hang.

5. Szent Irén nagyvértanúnő.

6. Béketűrő Szent Jób.

7. A Szent Kereszt jeruzsálemi megjelenésének emlékezete. Nikomédiai Szent Kodratosz és társai, Rufinosz és Szatorninosz vértanúk. Tóth Szent Elek.

8. Teológus Szent János apostol és evangélista. Nagy Szent Arszeniosz. 1Jn 1,1-7; Jn 19,25-27; 21,24-25.

9. Szent Ézsaiás próféta. Szent Kristóf nagyvértanú. Mürai Szent Miklós püspök ereklyéinek átvitele Bariba.

10. Buzgó (Zélóta) Szent Simon apostol.

11. Húsvét utáni negyedik vasárnap. Inaszakadt Vasárnapja.

12. Csodatévő Szent Epifán ciprusi érsek. Szent Germán konstantinápolyi érsek.

13. Szent Glükeria vértanúnő és Szent Laodikiosz börtönőr vértanú.

14. Pünkösdfelező szerda. Khioszi Szent Izidor vértanú. ApCsel 14,6-18; Jn 7,14-30. Hagyomány szerint ezen a napon kis vízszentelést végzünk. (A hal fogyasztása meg van engedve.)

15. Nagy Szent Pakhómiosz.

16. Megszentelt Teodor, Nagy Szent Pakhómiosz tanítványa és társa.

17. Szent Andronikosz és Iunia apostolok a Hetven közül.

18. Húsvét utáni ötödik vasárnap. A Szamariai Asszony Vasárnapja. Szent Péter, Dénes, Krisztina, András és Pál vértanúk. Szent Hérakleiosz, Paulinosz és Benedimosz vértanúk. ApCsel 11,19-26; 29-30; Jn 4,5-42. Negyedik hang.

19. Szent Patrikiosz pruszai püspök vértanú és társai, Akakiosz, Menandrosz, Polüainosz.

20. Ingyen gyógyító Szent Thallelaiosz vértanú és társai, Sándor, Aszteriosz vértanúk. Szent Lídia a „Bíborárus”. Csodatévő Moszkvai Szent Elek ereklyéinek megtalálása.

21. Apostolokkal egyenlő Nagy Szent Konstantin császár és anyja Szent Heléna. ApCsel 26,1-5, 12-20; Jn 10,1-9.

22. Szent Basziliszkosz vértanú, Szent Teodor Újonc unokaöccse és társai, Eutropiosz, Kleonikosz vértanúk.

23. Hitvalló Szent Mihály szünnadeszi püspök.

24. Csodás-hegyi „Ifjabb” Oszlopos Szent Simeon.

25. Húsvét utáni hatodik vasárnap. A Vakonszületett Vasárnapja. Keresztelő Szent János fejének harmadik megtalálása. Szent Celesztin vértanú. ApCsel 16,16-34; Jn 9,1-38. Ötödik hang.

26. Szent Karposz apostol a Hetven közül, Szent Pál apostol tanítványa.

27. Szent Helladiosz püspök vértanú. Szardeszi Szent Therapón papvértanú. Csodatévő Orosz Szent János, új hitvalló.

28. A húsvéti ünnepkör vége. Szent Eutükhiosz vértanú. Szent Helikónisz vértanúnő. Krisztusért balga Szent András. ApCsel 18,22-28; Jn 12,36-47. (A hal fogyasztása meg van engedve.)

29. Az Úr Mennybemenetele. Szent Theodoszia vértanú szűz. Konstantinápolyi Szent Theodoszia vértanúnő. ApCsel 1,1-12; Lk 24,36-53.

30. Hitvalló Szent Izsák, a Dalmatosz monostor apátja.

31. Szent Hermeiasz vértanú.