EGYHÁZI  KALENDÁRIUM A 2014. ÉV JÚLIUS HÓNAPJÁRA az ÚJNAPTÁR SZERINT

1. Szent Kozma és Damján római csodatevő szent szegények.

2. Szűz Mária köntösének elhelyezése a Blakhernai templomban. Szent Juvenalis jeruzsálemi érsek.

3. „Kamarás” Szent Jácint kappadókiai vértanú. Szent Anatoliosz konstantinápolyi érsek. Moszkvai Szent Fülöp ereklyéinek az átvitele.

4. „Jeruzsálemi” Szent András krétai érsek, énekszerző.

5. Áthoszi Szent Atanáz a Nagy Lavra alapítója. Csodatévő Szent Lampadosz. Radonyezsi Szent Szergij ereklyéinek feltárása.

6. Pünkösd utáni 4. vasárnap.

Nagy Szent Sziszóész.

Róm 6,18-23; Mt 8,5-13. Harmadik hang.

7. Szent Küriaké nagyvértanú. Maleon-hegyi Szent Tamás.

  1. Szent Prokópiosz palesztinai nagyvértanú és társai.

9. Szent Pankráciusz, taorminai püspök vértanú.

10. A Negyvenöt Nikopoliszi (örményországi) Vértanú. Szentéletű Antal, a Kijevi Barlangkolostor alapítója.

11. Szent Eufémia nagyvértanú, a khalkédóni ortodox hitvallás megerősítője. Szent Olga-Heléna apostoli fejedelemasszony.

12. Szent Proklosz és Hiláriosz vértanúk.

13. Pünkösd utáni 5. vasárnap.

A IV. Khalkédóni Egyetemes Zsinat szent atyáinak emléke (júl. 13-19. közötti vasárnap). Szent Gábriel arkangyal főünnepe. Szentéletű István, a palesztinai Szent Száva lavrából.

Róm 10,1-10; Mt 8,28-9,1; a szent atyáknak: Tit 3,8-15; Jn 17,1-13; az arkangyalnak: Zsid 2,2-10; Lk 10,16,21. Negyedik hang.

14. Szent Akvila apostol a Hetven közül. Szent Justus vértanú. Szent József hitvalló, thesszalonikai érsek, Sztudioni Szent Teodor testvére. Áthoszi Szent Nikodémus (†1809).

15. Szent Kérükosz és anyja Julitta, vértanúk. Szent Vlagyimir apostoli nagyfejedelem.

16. Szent Athénogenész pédakhthoéi püspök vértanú és tíz tanítványa.

17. Szent Marina-Margit antiokhiai nagyvértanúnő.

18. Szent Emilianosz durostorumi (szilisztrai) vértanú.

19. Szentéletű Makrina, Nagy Szent Vazul és Nüsszai Szent Gergely nővére. Szentéletű Diosz.

20. Pünkösd utáni 6. vasárnap.

Tesbei Szent Illés próféta.

Róm 12,6-14; Mt 9,1-8; a prófétának: Jak 5,10-20; Lk 4,22-30. Ötödik hang.

21. Krisztusért balga Szentéletű Simeon és társa, Szentéletű János.

22. Kenetvivő és apostolokkal egyenlő Szent Mária Magdolna.

23. Szent Ezékiel próféta. Csodatévő Szent Apollinaris első ravennai püspök vértanú. Szent Vitalis és hitvese Valéria, ravennai vértanúk.

24. Szent Krisztina nagyvértanúnő. Szent Borisz és Gleb, vértanú hercegek.

25. Szent Anna, az Istenszülő anyjának elhunyta.

26. Szentéletű Magyar (Ugrin) Mózes, a kijevi Barlangkolostor szerzetese. Szent Hermolaosz papvértanú és társai, Hermipposz és Hermokratész. Szentéletű Paraszkéva vértanúnő.

27. Pünkösd utáni 7. vasárnap.

Gyógyító Szent Panteleimon nagyvértanú.

Róm 15,1-7; Mt 9,27-35. Hatodik hang.

28. Szent Prokhorosz, Nikánór, Timón, Parmenász apostolok és diakónusok a Hetven közül.

29. Szent Kallinikosz, gangrai vértanú és Szent Theodoté vértanúnő.

30. Szent Szilász, Szilvánusz (Sziluán), Epainetosz, Kreszcensz és Andronikosz apostol a Hetven közül.

31. Szent és Igaz Eudokimosz. A Szent Kereszt konstantinápolyi körmenetének elő ünnepe.

(Az ünnepek előestéjén előírt ószövetségi olvasmányokat a Hymnologion I. és II. kötetében található rend szerint olvassuk, a megfelelő ünnepeknél.)