EGYHÁZI KALENDÁRIUM A 2014. ÉV AUGUSZTUS HÓNAPJÁRA

AZ ÚJNAPTÁR SZERINT

1. A Szent és Életetadó Kereszt konstantinápolyi körmenetének emlékezete.

A Hét Szent Makkabeus Testvér vértanú, anyjuk Szolomoné és mesterük Eleazár írástudó (Kr. e. II. sz.). A Nagyboldogasszony böjt kezdete. (A bor fogyasztása meg van engedve.)

2. Szent István apostol archidiakonus első vértanú ereklyéinek átvitele Konstantinápolyba (V. sz.). Boldog és Krisztusért balga Szent Vazul moszkvai csodatévő (†1552-1557 k.).

3. Pünkösd utáni 8. vasárnap.

Szentéletű Izsák, Dalmatosz és Fausztosz (IV-V. sz.). Szent István római pápa vértanú (III. sz.). Szentéletű Római Antal novgorodi csodatevő (†1147).

1Kor 1,10-18; Mt 14,14-22. Hetedik hang.

4. A Hét Szent Alvó Efezusi Ifjú (250 k. és 408-450 k.). Szentéletű Eudokia vértanúnő és ereklyéinek átvitele (IV. sz.).

5. Az Úr Színeváltozásának előünnepe. Szent Euszigniosz vértanú (IV. sz.).

6. Az Úr Színeváltozása.

2Pét 1,10-29; Mt 17,1-9. (A bor és a hal fogyasztása meg van engedve.)

7. Az Úr Színeváltozásának utóünnepe. Szentéletű Perzsa Dométiosz vértanú és két tanítványa (IV. sz.). Szentéletű Egyiptomi Ór (IV. sz.). Szentéletű „Ifjabb” Teodóz csodatévő (IX-X- sz.). Szent Mitrofan voronyezsi püspök ereklyéinek feltárása (1832).

8. Szent Emilián küdzikoszi püspök hitvalló (IX. sz.).

9. Szent Mátyás apostol (63 k.).

10. Pünkösd utáni 9. vasárnap.

Szent Lőrinc archidiakonus vértanú. Szent II. Szixtusz pápa vértanú. Szent Hippolit vértanú (III. sz.). Boldog és Krisztusért balga kalugai Lőrinc (1515).

1Kor 3,9-17; Mt 14,22-34. Nyolcadik hang.

11. Szent Euplosz katániai diakónus vértanú (IV. sz.).

12. Szent Fótiosz és Anikétosz vértanúk (IV. sz.). Szent Barlaam papvértanú és szerzetestársai a Bjelogorjei monostorból (1918). Szent Vazul és Leonyid papvértanúk és paptársaik (1937).

13. Szent Maximosz hitvalló ereklyéinek átvitele (VII. sz.). Szent Tyihon voronyezsi püspök zadonszki csodavétő (1783). Az Úr Színeváltozása ünnepkörének vége.

14. Szűz Mária elhunytának előünnepe. Szent Mikeás próféta (Kr. e. VIII. sz.).

A Nagyboldogasszony böjt vége.

15. Szűz Mária elhunyta (Nagyboldogasszony).

Fil 2,5-11; Lk 10,38-42; 11,27-28. (A bor és a hal fogyasztása meg van engedve.)

16. Szűz Mária elhunytának utóünnepe. A Szent Mandélion, Jézus Krisztus nem kézzel festett képmásának átvitele Edesszából Konstantinápolyba (944). Szent Diomédész vértanú (III. sz.).

17. Pünkösd utáni 10. vasárnap.

Szent Mürón küdzikoszi papvértanú (III. sz.). Szent Elek papvértanú (1918). Szent Demeter papvértanú (1937).

1Kor 4,9-16; Mt 17,14-23f. Első hang.

18. Szent Flórosz és Laurosz vértanúk és társaik (II. sz.). Szent Gergely papvértanú és Szent Jenő és Mihály vértanúk (1937).

19. Szent András Sztratélatész („Főparancsnok”) nagyvértanú és 2593 társa (IV. sz.).

20. Szent István magyar király (1038).

Szent Sámuel próféta.

21. Szent Tádé apostol (44 k.). Szent Bassza vértanúnő és három gyermeke, Theogniosz, Agapiosz és Pisztosz (IV. sz.). Szent Sándor papvértanú (1918). Szent Pál papvértanú (1937). Szentéletű Ignác vértanú (1942).

22. Szent Agathonikosz vértanú és társai (IV. sz.).

23. A Nagyboldogasszony ünnepkörének vége. Szent Lupusz vértanú (306 k.). Szent Ireneusz (202-203) lyoni püspök vértanú.

24. Pünkösd utáni 11. vasárnap.

Szent Eutükhész vértanú Szent János apostol tanítványa (I-II. sz.). Csodatévő Szent Péter moszkvai metropolita ereklyéinek átvitele (1479). Szent és apostolokkal egyenlő Etóliai Kozma papvértanú (1779).

1Kor 9,2-12; Mt 18,23-35. Második hang.

25. Szent Bertalan apostol ereklyéinek átvitele (VI. sz.). Szent Titusz apostol krétai püspök (I. sz.). Szentéletű Mózes vértanú (1931). Szent Vlagyimir papvértanú (1938).

26. Szent Adrián vértanú és 23 vértanútársa és Szent Natália a felesége (IV. sz.). Szentéletű Jóaszaf és mestere Barlaam.

27. Szentéletű Egyiptomi Poimén (450 k.). Szent Libériusz római pápa hitvalló (366). Szent Mihály papvértanú és 28 társa (1918).

28. Szentéletű Etióp Mózes (V. sz.).

29. Keresztelő Szent János fejevétele.

ApCsel 13,25-32; Mk 6,14-30. (Böjti nap.)

30. Szent Sándor (IV. sz.), János (1075) és „Ifjabb” Pál (784) konstantinápolyi érsekek. Névai Szent Sándor ereklyéinek átvitele (1724).

31. Pünkösd utáni 12. vasárnap.

Szűz Mária övének elhelyezése a Khalkoprateia templomban (530 k.).

1Kor 15,1-11; Mt 19,16-26. Harmadik hang.