EGYHÁZI KALENDÁRIUM A 2013. ÉV SZEPTEMBER HÓNAPJÁRA

1. Pünkösd utáni 10. vasárnap.

Az egyházi év kezdete (Indiktosz). Idősebb Oszlopos Szent Simeon és Szent Márta, Oszlopos Szent Simeon anyja.

1Kor 4,9-16; Mt 17,14-23f; Az egyházi év kezdetének: 1Tim 2,1-7; Lk 4,16-22. Első hang.

2. Böjtölő Szent János konstantinápolyi érsek. Szent Mamasz gangrai (Kis-Ázsia) vértanú.

3. Szent Anthimosz nikomédiai püspök vértanú, Szentéletű Theoktisztosz, Nagy Szent Euthümiosz szerzetestársa.

4. Szent Babülasz antioκhiai érsek vértanú és három gyermek tanítványa. Törvényhozó és Istent látó Szent Mózes próféta.

5. Szent Zakariás próféta, Keresztelő Szent János apja.

6. Szent Mihály arkangyal csodatétele Kolosszében, Szent Eudoxiosz, Romulus, Zénón, Makariosz és társaik, meliténéi vértanúk.

7.  Szűz Mária Születésének előünnepe. Szent Szódzon κiliκiai vértanú.

8. Szűz Mária születése. Kisboldogasszony. Α Szent Kereszt Felmagasztalása előtti vasárnap.

Filip 2,5-11; Lk 10,38-42; 11,27-28; Gal 6,11-18; Jn 3,13-17. Második hang.

9. Szent és igaz istenősök Joakim és Anna.

Gal 4,22-27; Lk 8,16-21.

10. Szent Ménodóra, Métrodóra és Nümfodóra bithüniai vértanúnők.

11. Alexandriai Szent Teodóra. Valaámi Szent Szergij és German ereklyéinek átvitele.

12. Szent Autonomosz itáliai és Kurnutosz ikoniumi püspök vértanúk, Szent Julián galáciai vértanú és negyven társa. Α Kisboldogasszony ünnepkörének vége.

13. A jeruzsálemi Szent Feltámadás (Szent Sír) templom fölszentelése és a Szent Kereszt Felmagasztalásának előünnepe.

Szent Kornél százados vértanú.

Zsid 3,1-4; Mt 16,13-19.

14. Α Szent Kereszt Felmagasztalása.

1Kor 1,18-24; Jn 19, 6-11; 13-20; 25-28; 30-35. (Böjti nap.)

15. A Szent Kereszt Felmagasztalása utáni vasárnap.

Gót Szent Nikétasz nagyvértanú.

Gal 2,16-20; Mk 8,34-9,1. Harmadik hang.

16. Szent Eufémia khalkédóni nagyvértanúnő.

17. Szent Zsófia és leányai: Pisztisz, Elpisz és Agapé római vértanúnők.

18. Csodatevő Szent Eumeniosz gortünai (Kréta) püspök, Szent Ariadné frígiai vértanúnő.

19. Szent Trofimosz, Szabbatiosz és Dorümedón vértanúk.

20. Szent Eusztathiosz nagyvértanú és felesége Theopiszté, valamint fiaik: Agapiosz és Theopisztosz.

21. A Szent Kereszt Felmagasztalása ünnepkörének vége. Szent Kodratosz apostol athéni püspök, Szent Jónás próféta.

22. Pünkösd utáni 13. vasárnap.

Csodatévő Szent Fókasz szinópéi püspök vértanú.

(Olvasmány a 18. vasárnapé) 2Kor 9,6-11; Lk 5,1-11. Negyedik hang.

23. A szent, dicsőséges Próféta és Előhírnök Keresztelő János fogantatása.

Szent András, János, Péter és Antal szirakuzai vértanúk.

24. Apostolokkal egyenlő Szent Tekla ikóniumi első nagyvértanúnő.

25. Szent Eufrozina, Egyiptomi Szent Pafnutiosz lánya, Csodatévő Radonyezsi Szent Szergij elhunyta.

26. Szent János apostol és evangélista elhunyta.

1Jn 4,12-19; Jn 19,25-27; 21,24-25.

27. Szent Kallisztratosz vértanú és negyvenkilenc vértanú társa, Szentéletű Szavvatyij szolovki csodatévő.

28. Szent Kharitón hitvalló, Szent Báruk próféta.

29. Pünkösd utáni 14. vasárnap.

Szentéletű Küriakosz palesztinai remete.

(Olvasmány a 19. vasárnapé) 2Kor 11,31-12,9; Lk 6,31-36. Ötödik hang.

30. Megvilágosító Szent Gergely vértanú, Örményország püspöke.