Hangzóanyag az “A” Liturgiához

Békességes ekténia (kijevi)

1.antifon (znamennij)

2. antifon (znamennij)

Istennek egyszülött 

Boldogságok (znamennij)

Jertek hódoljunk

Isz pollá eti (Bortnyanszkij)

Szent Isten (bolgár)

Alliluia (obihod)

Alliluia (kijevi)

Evangélium (magyar, szláv)

Állhatatos Szergij

Kerub (Szofronyij)

Kerub (obihod)

Anafora (Feofan)

Valóban méltó (Optina)

Benned örvendezik

Krisztus testét

Krisztus testét (Valaam)

Láttuk az igazi (magyar, szláv)

Teljenek meg ajkaink

Utolsó ekténia