Szent Nikolaj (Velimirovics) püspök: Levél arról, miért köszöntjük egymást a „Krisztus születik!” köszöntéssel

Amikor azt mondjuk: „Krisztus születik”, ugyanaz, mintha azt mondanánk: Messiás születik, vagy Király születik, vagy Megváltó születik! Így köszöntve egymást, azt állítjuk, és egymás felé tanúbizonyságot teszünk róla, hogy eljött a világra az, Akinek el kellett jönnie az emberiség üdvözítésére, és hogy Ő az egyedüli, Akit vártunk. Ő az, akit Isten megígért a Paradicsomból kiűzött ősszülőknek; akit a pogány népek és törzsek megsejtettek; akit a zsidó nép prófétái megjövendöltek; aki után a védtelen emberiség évezredeken át sóhajtozott – Ő az, aki mint a nap a hosszú éjszaka után, felragyogott a földieknek. Így hát mikor azt mondjuk, Krisztus születik, arról tanúskodunk, hogy a Feljebbvaló beváltotta ígéretét, és hogy az emberek sejtései beigazolódtak, hogy a próféták jövendölései valóra váltak, és hogy az emberek sóhajtásai örömbe fordultak át.

Messiás születik, a Legcsodásabb, egyszerre Ember és Isten – hogy a megfáradt emberi tekintetek megpihenjenek Rajta, és ne tekintsenek semmilyen más messiásra.

Király születik, a Leghatalmasabb, egyszerre tartva kezében a hatalom pálcáját és a könyörület olajának tégelyét – hogy a legelesettebbek is felegyenesedhessenek, és felkiálthassanak: királyi gyermekek vagyunk!

Hős születik, Legyőzhetetlen, hogy megvédje az igazakat és legyőzze a bűnösöket, hogy megsemmisítse az ég alatt lakozó gonosz szellemeket.

Útikalauz születik, a Legmesszebbre Látó, hogy az eltévedteket visszavezesse és jó útra vezesse.

Világosság születik, a Legragyogóbb, hogy a eloszlassa a sötétséget és megvilágosítsa azokat, akik a sötétségben járnak.

Pásztor születik, a Leggondosabb, hogy megmentse nyáját a farkasoktól és egybegyűjtse az Ő aklába.

Tápláló születik, a Legbőkezűbb, hogy megelégítse az éheseket, nem földi, hanem égi eledellel, az Ő mennyei Testével és minden bűnt leperzselő Vérével.

Emberszerető születik, a Leggyengédebb, hogy magához ölelje és szeretetével új életre keltse azt a töméntelen árva embert, akik eddigi léte az élet sírjától a halál sírjáig tartó út volt.

Titkok Megnyitója születik, a Legnagyobb, hogy elhúzza a függönyt és megnyissa a halandóknak a halhatatlan Mennyei Királyságot.

Mindezeket jelentik azok a csodálatos szavak, amelyekkel a keresztények köszöntik egymást, és amelyekkel, drága testvérek, én is köszöntelek titeket: Krisztus születik!