Szent Nikolaj Velimirovics ohridi és zsícsai püspök: Levél Pavle I. festőnek, aki azt kérdezi, miről ismerhető fel a Szentséges Istenszülő ortodox ikonja

Leveledhez mellékeltél egy női arcképet, amely a nép között Isten Szentséges Szülőjének ikonja néven terjed. A kép egy fiatal, vidám nőt ábrázol, kibontott, vállaira eresztett hajjal, kerek arccal, bíborszínű ajkakkal, színes ruhában, gyermek nélkül a karján. Magad is láthatod, hogy ez Isten Szülőjének nem ortodox ábrázolása, mégis azt kérdezed, hogyan ismerheti fel az ember könnyen az Ő ortodox ikonját?

Amiről az Istenszülő ortodox ikonját a legkönnyebben fel lehet ismerni, az a három csillag: egy az Istenanyja homlokán, a fejkendőjén, egy másik a ruhája jobb, egy harmadik pedig a bal vállán. Ez a három csillag az Istenszülő szülés előtti, szülés alatti és szülés utáni szűzi mivoltát jelképezi.

Aztán ott van a ruhája színe. Az a szabály, hogy az Istenszülő ruháját háromféle fő színnel lehet megfesteni: arannyal, vörössel és kékkel. Az alsó ruha kék, a felső pedig vörös, mindkettő arannyal átszőve és díszítve. Az arany szín a halhatatlanságot, a vörös a dicsőséget és az uralmat, a kék pedig az eget jelenti. Ami annyit tesz: az Istenanyja halhatatlan dicsőségbe öltözött a mennyekben, Ő, az egykori szenvedő asszony, az Úr alázatos szolgálója itt a földön.

Isten Szülőjének arca az ortodox ikonokon sohasem telt és kerek, hanem hosszúkás és közepesen sovány. A szemek nagyok és elgondolkodóak. Az arcán halk bánat, mely kész vigasztaló mosollyá változni; bánat a világban lévő bajok miatt, és mosoly a Vigasztaló Istenbe vetett bizakodás miatt. De a bánat és a mosoly is visszafogott, minden a lelkinek van alárendelve. Ez egy győztes arca, aki átélte a fájdalom és bánat minden keserűségét, és segíteni tud azoknak, akik harcolnak a fájdalommal és a bánattal. Az Istenanyja haja mindig teljesen el van fedve. Az arcára sohasem mondjuk azt, hogy természetesen szép. Ez az arc olyan, hogy kizárja az összes testiséggel kapcsolatos gondolat lehetőségét. Ez az arc természetfelettien szép, ami nem mutatkozik meg másképp, mint a világosságon keresztül. Az Istenszülő arca a szemlélő gondolatait az emelkedett lelki valóság és a lélek szépsége felé irányítja.

Az Istenanyja feje enyhén a gyermek Krisztus felé dől, akit a karjaiban tart. A fejnek ez a finom megdöntése azt jelenti, hogy Isten Szülője mindenben aláveti magát Isten akaratának, ahogyan azt egykoron tette, amikor ezeket a szavakat mondta az örömhírt hozó Gábriel arkangyalnak: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem a te beszéded szerint!” (Lk 1,38). Ez a gesztus még annak az elismerését is jelenti, hogy Akit karjaiban tart, Az nagyobb nála.

Az ortodox ikonokon Isten Anyját nagyon ritkán ábrázolják a gyermek Jézus nélkül. Amikor pedig egymaga van a képen, akkor úgy jelenik meg, mint a fájdalom anyja a kereszt alatt, összefont karokkal, lehajtott fejjel, időnként még jelképes kardokkal, amik a szíve felé irányulnak. A szívet azonban sohasem festik meg, úgy, hogy látható legyen. A leggyakoribb Istenszülő ikon azonban mégiscsak az, amin a Fiát tartja kezében. Isten Anyja ugyanis a Fiú miatt jelent meg a világnak. Az Ő földi küldetésének kulcsa a Fiában, Jézus Krisztusban volt. Hogy soha senkise a nőt lássa benne, hanem mindörökkön örökké az anyát. Isten Szülője a legmagasztosabb, legtisztább, legszentebb anyaságot testesíti meg az idők kezdetétől az idők végezetéig. Ő a mi Urunk Jézus Krisztus Anyja, de a mi anyánk is, vigasztalónk és gyors segítőnk. Legyen számodra is Isten Anyja mindörökké vigasztalás és segítség.