December 12.: Csodatevő Szent Szpyridon trimythuszi püspök

Ortodox Egyházunk e dicsőséges szentje Ciprus szigetén született, és ott is végezte főpapi szolgálatát. Szülei egyszerű emberek, földművesek voltak, és ő maga is egyszerű és alázatos volt egész életében. Fiatal korában megnősült és gyermekei születtek, ám amikor felesége meghalt, teljesen Istennek szentelte magát. Mivel különösen istenfélő volt, Trimythusz város klérusa és népe megválasztotta őt püspökének. Egyszerű és dolgos életformáját püspökké választása után sem adta fel: állatokat tartott és földet művelt. Munkájának gyümölcséből csak egészen kis részt fordított magára, a nagyobb részt szétosztotta a szegények között. Isten kegyelme és ereje által számos nagy csodát tett: szárazság idején esőt fakasztott, megállította egy folyó folyását, halottakat támasztott fel, Konsztansz császárt kigyógyította súlyos betegségéből, látta és hallotta Isten angyalait, jövendő eseményeket látott előre, belelátott az emberi szívek legbenső dolgaiba, és sokakat az igaz keresztény hitre térített. Részt vett a Nikeai I. Egyetemes Zsinaton, és hitének egyszerű, de annál világosabb megvallásával nem kevés eretneket térített vissza a jó útra. Olyan egyszerűen öltözködött, hogy amikor a császár meghívására el akart menni a palotába, az őrt álló katona koldusnak nézve őt, arcon ütötte. Erre az alázatos és szelíd szent a másik orcáját is odatartotta az őrnek. Életével megdicsőítve Istent és nagy szolgálatokat téve az embereknek és Krisztus Egyházának, Szent Szpyridon Kr. u. 348-ban megtért az Úrhoz. Ereklyéi Korfu szigetén pihennek, ahol ma is számtalan csodás gyógyulás történik általuk.

Ugyanezen a napon ünnepeljük Szent Alexandrosz jeruzsálemi püspökvértanút és Szent Szinetosz vértanút. Alexandrosz először kappadókiai püspök volt. Severius császár üldözése idején börtönbe vetették és száműzték. Ezután elnyerte a jeruzsálemi püspöki széket. Megalapította a híres jeruzsálemi könyvtárat, amelyet Euszebiosz is használt, amikor Egyháztörténetét írta. Decius császár idején különböző kínzásoknak vetették alá, majd vadállatok elé lökték. Életben maradt, a vadállatok ugyanis nem bántották. Újfent börtönbe zárták, ahol Kr. u. 251-ben visszaadta lelkét Teremtőjének. Szent SzinetoszRómában fiatal lektorként (felolvasóként) bátran hirdette Krisztus igazságát és leleplezte a pogányok tévtanait. Ezért megkínozták és lefejezték. Mindez Kr. u. 270 és 275 között történt.

Ciprus csillaga, az Egyház fénye,
A hit védelmezője, Szent Szpyridon,
Mint egy gyermek, oly’ egyszerű, és oly’ tiszta is,
Egyszerűségével világít a világnak.
Minek az igazságnak a sok szó,
Isten igazsága egészen egyszerű:
Egy a Teremtő a Szent Háromságban,
Az Atya, Fiú, Szent Lélek Háromságában.
A Fiú leszállt a bűnös földre,
A Szűztől tisztaságos testet vett,
Hogy megmentse az embereket, Ő, az Emberszerető.
Isteni erejével sok csodát tett, – mint Mindenható –
Új törvényt adott az embereknek – a szeretet és hit törvényét.
Dicsőségben most a mennyekben ül,
És munkájának gyümölcsét gyűjti be,
Munkájának édes gyümölcsei mind a szent férfiak és asszonyok.
Ez a hit az emberek üdvösségének kősziklája,
E kősziklán kívül nincsen üdvösség.
Ó, Szpyridon, ó ragyogó fáklya,
Krisztusnak bajnoka, esedezz érettünk.

Forrás: Szent Nikolaj ohridi és zsicsai püspök: Ohridi prológus