Pannónia-Magyarország szentjei

A
Sz. Abepas vértanú, meghalt Pannóniában, kb. Kr. u. 370. március 26.
Sz. Acutio vértanú, meghalt Sirmiumban, Pannóniában. Ünnepe január 2.
Sz. Acutus meghalt Sirmiumban. Ünnepe január 2.
Sz. Adrianus Skóciai püspök. Pannóniai fejedelmi családból származott 870-ben. Ünnepe március 4.
Sz. Adrianus vértanú, a pannóniai, Sirmium-i Probus fia.
Sz. Agapitus Dáciai (erdélyi) Sz. Eustach király fia.
Sz. Agricola vértanú, meghalt Pannóniában, ünnepe december 3.
Sz. Albanus vértanú, Magyarországba küldték és a király fiává fogadta. Meghalt december 1-én.
Sz. Allas vértanúnő, meghalt Pannóniában, a Sirmium-i Gratianus alatt, 370-ben, március 26-án.
Sz. Anastasia vértanúnő, meghalt Sirmiumban. Ereklyéit Sirmiumból Konstantinápolyba vitték.
Sz. Anastasius vértanú, meghalt Sirmiumban. Ünnepe január 6.
Sz. András apostol. A magyarok elődeinek hirdette az evangéliumot Szkítiában. Ünnepe november 30.
Sz. Andronicus püspök és vértanú, a hunok első püspöke. Május 17.
Sz. Anicetus. Ünnepe július 8.
Sz. Animais vértanúnő, Pannóniában a Duna mellett szenvedett, 370. március 26-án.
Sz. Anna vértanúnő, meghalt. 370. március 26-án, a Dunánál a Sirmiumi Gratianus alatt.
Sz. Antigonus vértanú, meghalt Sirmiumban, február 23.
Sz. Arpylas szerzetes, vértanú, a Sirmiumi Gratianus alatt szenvedett a Dunánál, kb. 370. március 26.
Sz. Artaxus vértanú, szenvedett Sirmiumban, január 2.

B
Sz. Baris vértanúnő, szenvedett a Dunánál Sirmiumi Gratianus alatt, 370. március 26.
Sz. Basilla sirmiumi, augusztus 29-én hunyt el az Úrban.
Sz. Bathusis presbiter és vértanú, meghalt Pannóniában a Dunánál, Sirmiumi Gratianus alatt, 370-ben.
Sz. Benedek vértanú, Szent Adalberttel együtt Magyarországon hittérítőként működött. Lengyelországban szenvedett vértanúságot.

C
Sz. Christinus szerzetes, Szent Adalberttel együtt Magyarországon munkálkodott, Csehországban szenvedett vértanúhalált. Ünnepe november 14.
Sz. Cyriacus Szent Orsolyával együtt halt vértanúhalált Attila hadaitól.
Sz. Cirill püspök, a Duna mellett lakó hunoknak hirdette Krisztus hitét.
Sz. Concessus vértanú, Sirmiumban, Pannóniában szenvedett. Ünnepe április 9.

D
Sz. Darerca a Savariai (Szombathely).
Sz. Demetrius diakonus, kb. 303-ban, április 9-én szenvedett a pannóniai Sirmiumban.
Sz. Demetrius vértanú és katona, ereklyéi Sirmiumban vannak elhelyezve, ezért Magyarországon saját officiuma van. Ünnepe október 26.
Sz. Desiderius (Dezső). Ünnepe február 11.
Sz. Designatus püspök, előkelő dáciai (erdélyi) szülőktől eredt, 506 körül.
Sz. Designatus vértanú, Sirmiumban, Pannóniában szenvedett. Ünnepe április 9.

E
Sz. Egathrax vértanú, a Dunánál szenvedett a Sirmiumi Gratianus alatt, 370. március 26-án.
Sz. Emiramus püspök, Régensburgi. A hunokat igyekezett téríteni Pannóniában, főként Pécsett.
Sz. Eugenda vértanúnő, Sirmiumban Pannóniában szenvedett. Ünnepe január 2.
Sz. Eufrasia szűz, szent Angela nővére, Adelaida magyar királyleány leányunokája. A szemérmesség szeretete miatt vértanúhalált szenvedett.
Sz. Eustach mártír, bajtársaival a dákok ellen harcolt, résztvett Traianus hídjának építésében.
Sz. Eustach más néven Decebatus, Dácia, a mostani Erdély királya. Feleségével és gyermekeivel együtt vértanúhalált halt. Ünnepe szeptember 20. Nem tisztázott, hogy nem egy-e az előbbivel.
Sz. Evilasius Mysia prefektusa, amelyet ma Magyarországnak mondanak, ünnepe szeptember 26. Inchoffer 306-ra teszi halálát.

F
Sz. Fausta vértanúnő, Alsó-Mysiaban szenvedett, amely most Magyarországhoz tartozik, a 304. esztendőben.
Sz. Florentinus vértanú, Pannóniában, Sirmiumban szenvedett, ünnepe április 6.
Sz. Florianus vértanú, a pannóniai Sirmiumban szenvedett, 230. január 8-án.
Sz. Florus vértanú, a pannóniai Sirmiumban szenvedett, ünnepe január 8.
Sz. Fortunatus vértanú, Sirmiumban szenvedett, ünnepe április 9.
Sz. Fülöp apostol Szkítiát szinte teljesen Krisztus hitére térítette. Ünnepe május 1.

G
Sz. Gaianus diákonus, Dáciában szenvedett. Napja április 10.
Sz. Geminianus vértanú, Sirmiumban szenvedett. Napja február 6.
Sz. Gerold a boiok vezére, a hunok ölték meg háborúban. Napja december 1.

H
Sz. Hagnas vértanú, a Duna mellett szenvedett Sirmiumi Gratianus alatt, 370. március 26.
Sz. Herissus vértanú, Pannóniában Sirmiumban. Napja január 2.
Sz. Herma Sirmiumi, Dalmácia püspöke. Ünnepe április 8.
Sz. Hermylus vértanú, diakonus, Pannóniában Singidumban, avagy Szendrőn szenvedett. 315 körül halt meg. Ünnepe január 1.
Sz. Hescous vértanú, Pannóniában a Dunánál szenvedett Sirmiumi Gratianus alatt, 370. március 26-án.
Sz. Hilarius (Vidor) vértanú, a Pannóniai Sirmiumban szenvedett. Napja április 9.

I
Sz. Innocentius (Ince) vértanú, harminc társával együtt a pannóniai Sirmiumban szenvedett. Napja július 4.
Sz. Ireneus püspök és vértanú, Sirmiumban szenvedett. Napja március 25.

J
Sz. János, Alamizsnás püspök, romlatlan teste Pozsonyban nyugszik. Meghalt 620-ban. Napja január 23.
Sz. János Aranyszájú püspök, a Duna mellett lakó szkítákhoz hithirdetőket küldött és maga is sokakat megtérített közülük.
Sz. János vértanú, a gótok és a szkíták fejedelme ölette meg, a hunok előtt viszont kedves volt és tisztelték őt.
Sz. Jeromos egyháztanító, Stridonban született, amely alig egy napi járóföldre volt Sabariatól. Meghalt 430. szeptember 30-án.
Sz. Incundus vértanú, Sirmiumban szenvedett. Napja január 8.
Sz. Julián teste Nagyszombatban, a Jézus Társasági atyák Keresztelő Szt. János tiszteletére épült templomában nyugszik. V. Pál pápa jóváhagyása alapján augusztus 3-án ülik meg emléknapját.

K
Sz. Kordula vértanú, Szent Orsolya társnője, akit a hunok öltek meg 383. október 22-én.
Sz. Krisztina szűz és vértanú. Napja július 19.

L
Sz. Laurinus (vagy Jaurinus) vértanú, nevét Győr latin nevéből (Jaurinum) eredeztették a régiek. 544. július 4-én szenvedett.
Sz. Libius vértanú, Sirmiumban szenvedett. Napja február 23.
Sz. Lumanus püspök, Irország főpásztora, Szent Patriknak unokaöccse, aki Savariai (szombathelyi) Szent Márton nővérének fia volt. Meghalt 460. február 17-én.
Sz. Lupitha szűz, Szent Márton nővérének leánya. Meghalt 490. szeptember 27-én.
Sz. Lupus (Farkas) püspök és vértanú, Sirmiumban szenvedett. Napja március 23.

M
Sz. Mamica vértanúnő, Pannóniában szenvedett a Sirmiumi Gratianus alatt, 370. március 26-án.
Sz. Márton toursi püspök, született Savariában (Szombathelyen). Meghalt 402. november 11-én.
Sz. Márton, ifjabb pannóniai hitvalló. Savariában (Szombathelyen) született, Galícia püspöke lett. Meghalt március 22-én.
Sz. Márton Magyar Braga érseke lett. Napja március 20.
Sz. Marus vértanú, Sirmiumban szenvedett. Napja április 9.
Sz. Maxima vértanúnő, Szent Montanus hitvese. A pannóniai Sirmiumban a hitéért vízbefojtották. Ünnepe március 26.
Sz. Maximianus vértanú, Sirmiumban szenvedett. Ünnepe január 2.
Sz. Mel püspök, Ardach főpásztora, Szent Darercának, Szent Patrik nővérének fia. Meghalt 488. február 6.
Sz. Melatius püspök, Ardach főpásztora, Szent Mel testvére, Szent Darerca fia. Meghalt 490. Ünnepe február 6.
Sz. Memorius vértanú, Attila ölette meg. Napja szeptember 7.
Sz. Metód a nyolcadik században a Duna mellett lakó hunoknak hirdette az evangéliumot. Ünnepe március 9.
Sz. Metraphanész püspök, konstantinápolyi főpásztor, a pannóniai, közelebbről sirmiumi Probus családjából. Ünnepe június 10.
Sz. Moderata vértanúnő, a pannóniai Sirmiumban szenvedett. Ünnepnapja február 6.
Sz. Moico vértanúnő, Pannóniában a Dunához közel szenvedett Sirmiumi Gratianus alatt. Meghalt 370. március 26.
Sz. Monanu archidiakonus, Pannónia területéről származott. Sz. Adrianusszal Skócia megtérítésén munkálkodott. Meghalt 978. november 1.
Sz. Montanus presbyter vértanú, Sirmiumban a folyóba fojtották. Ünnepe március 26.
Sz. Murus püspök, Tornaceum főpásztora. Szent Darerca fia, Szent Márton nővérének unokája. Meghalt 486-ban. Ünnepe február 6.

N
Sz. Natalia. Szent Adrianus hitvese; férje a pannóniai Sirmiumból való Probus fia volt.
Sz. Nicasius püspök, a Galliai Rheims főpásztora. Hunok ölték meg.
Sz. Nicetas gót vértanú, Erdély területén szenvedett, 401 körül. Napja szeptember 15.
Sz Nicetus püspök, dáciai főpásztor 309 körül. Ünnepe január 7.
Sz. Nicon, Örményországi. Az ősmagyaroknak a bűnbánat szükségességét hirdette; a maguk apostolaként tisztelték.

O
Sz. Orsolya szűz, vértanúnő, tizenegyezer társnőjével, akiket Attila hadai öltek meg, 384-ben. Napjuk október 21.

Ö
Sz. Özséb püspök és vértanú, Pannónia Dráva és Száva között fekvő részén szenvedett. Napja április 28.

P
Sz. Pannóniai hetvenkét vértanú. Sirmiumban szenvedtek halált Maximiamus császár alatt. Napjuk február 24.
Sz. Pál remete, testét, miután a velenceiek Nagy Lajos magyar királynak ajándékozták, 1351-től Buda mellett (Budaszentlőrincen) őrizték, majd Trencsénbe vitték, ott tűzvészben megsemmisült.
Sz. Petea akinek testét Belgrádban őrizték. Meghalt 1009-ben.
Sz. Philgas vértanú 370-ben, március 26-án szenvedett mártírhalált a Sirmiumi Gratianus alatt.
Sz. Polion vértanú, Diocletianus alatt szenvedett a Dráva és a Száva között.
Sz. Priscilla szűz és mártír.
Sz. Proculus. Veronai püspök. Sok embert térített Krisztus hitére Magyarországon.

Q
Sz. Quirinus püspök és vértanú, Szombathely mellett halt meg, vízbe fojtották 308-ban. Ünnepe június 4.

R
Sz. Ratites vértanú, a pannóniai Sirmiumban szenvedett. Napja január 8.
Sz. Rembert a szlavónok és a gótok apostola, akik Magyarország területén laktak. Meghalt 888 körül. Napja március 26.
Sz. Rhyas vértanú, Pannóniánál a Duna mellett szenvedett vértanúhalált 370. március 26-án.
Sz. Riocus apát és püspök, Szent Márton nővérének unokája. Meghalt 490. február 6.
Sz. Rogatianus vértanú, meghalt Sirmiumban, február 26.
Sz. Romana vértanúnő, meghalt Sirmiumban, április 6-án.
Sz. Rufina vértanúnő, pannóniai mártírnő, meghalt Sirmiumban. Ünnepe április 6.
Sz. Rupert püspök, végigutazta a Duna mentén fekvő összes városokat és falvakat, Pannóniát 628-ban kereste fel. Ünnepe március 27.
Sz. Rutulus vértanú, pannóniai vértanú. Mai Veszprém krnyékén halt meg. Ünnepe február 23.
Sz. Rutulus és két társa vértanúk. Savariában haltak meg, 303. június 4-én.

S
Sz. Sándor vértanú katona, a mai Buda környékén halt vértanúhalált. Ünnepe március 27.

Sz
Sz. Sabaria vértanúnő, Sirmiumi mártírnő. Napja július 4.
Sz. Saturus vértanú, pannóniai mártír, Sirmiumban halt meg. Napja április 6.
Sz. Secundus vértanú, Sirmiumi mártír. Napja április 6.
Sz. Semidia szűz, vértanú. Ünnepe október 12.
Sz. Senerotis vértanú, Sirmiumi mártír. Napja február 23.
Sz. Serotina szűz és vértanú.
Sz. Severina szűz és vértanúnő, Rómában a via Salarián halt mártírhalált.
Sz. Severinus püspök, Norcium főpásztora, Attila halála után működött Pannóniában. Meghalt 482. január 8-án.
Sz. Severus szerzetes és hatvankét társa vértanúk, pannóniai mártírok. Sirmiumban haltak meg. Napjuk február 21.
Sz. Sigitas vértanú, Pannóniai mártír, a Dunánál halt meg, 370. március 26-án.
Sz. Sirenus szerzetes és hetvenkét társa vértanúk, pannóniai mártírok, 302. február 23-án haltak meg.
Sz. Sirmion pannóniai vértanú. Sirmiumban halt meg, amelyről nevét kapta. Napja április 9.
Sz. Stratonicus vértanú, pannóniai mártír. Szent Hermilus börtönének őre, a Dunába fojtották. Meghalt 315 körül. Napja január 13.
Sz. Suerilas vértanú, pannóniai mártír, meghalt a sirmiumi Gratianus alatt, 370. március 26-án.
Sz. Sviumbas pannóniai mártír, meghalt sirmiumi Gratianus alatt, 370. március 26-án.
Sz. Sylas pannóniai mártír, meghalt a sirmiumi Gratianus alatt, 370. március 26-án.

T
Sz. Taria vértanúnő, pannóniai mártírnő. Meghalt Sirmiumban.
Sz. Theatinus (vagy Teotimus) Szkíthia püspöke, a hunok apostola. Meghalt 402-ben. Napja április 20.
Sz. Theopista vértanúnő, Eustachius dák király felesége, mártír. Meghalt 103-ban. Ünnepe szeptember 20.
Sz. Theopistus vértanú, az említett Theopista fia.
Sz. Thermas vértanú, pannóniai mártír. Meghalt a sirmiumi Gratianus alatt, 370. március 26-án.
Sz. Tiballus vértanú, pannóniai mártír, Diocletianus alatt halt meg a Dráva-közben. Ünnepe április 28.
Sz. Tigripa. Szent Márton nővérének leánya. Napja március 17.
Sz. Tilis vértanú, sirmiumi mártír. Napja január 8.
Sz. Timoteus és hét szűz vértanúk, pannóniai mártírok. Napjuk május 15.
Sz. Tobia vértanúnő, pannóniai mártír nő. Napja január 2.

U
Sz. Urolphus érsek, számos hunt és avart térített Krisztus hitére. Vezérüket 825 körül megkeresztelte.

V
Sz. Vercas presbyter, vértanú, pannóniai mártír, a Sirmiumi Gratianus alatt halt meg a Dunánál, 370. március 26-án.
Sz. Victorinus püspök és vértanú, Szent Szeverin testvére, vele együtt hirdette az evangéliumot a hunok és avarok földjén.
Sz. Virco vértanúnő, pannóniai mártírnő. Meghalt a Dunánál, 370 március 26-án.
Sz. Virgilius püspök, Salzburg főpásztora, Pannóniában, a Duna és a Dráva környékén hirdette az evangéliumot, az itteni nemzeteket megismertette a keresztény élet törvényeivel, 784 körül.
Sz. Vitus vértanú, pannóniai mártír, Sirmiumban halt meg. Napja január 2.


Sz. Wolfgang püspök, Szent Piligrim társa volt a magyarok megtérítésében, 904 körül.

Forrás: Hevenesi Gábor: Régi Magyar Szentség (Ungaricae Sanctitatis Indicia)

„A szöveg eredete a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár – a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza.”