Ortodox Egyházi Kalendárium a 2014. év április hónapjára

1. Szentéletű Egyiptomi Mária.

Gal 3,23-29; Lk 7,36-50.

2. Szentéletű Csodatevő Titusz apát.

3. Szent Nikétasz hitvalló médikioni apát, Énekszerző Szent József.

4. Maleon-hegyi Szent György, Szent Theodulosz felolvasó és Agathopusz diakónus thesszalonikai vértanúk.

5. Szent Claudius, Diodórosz, Victor, Victorinus, Papiasz, Szerapión és Nikéforosz vértanúk, Szent Teodóra vértanúnő és Didümosz vértanú.

6. Nagyböjt ötödik vasárnapja. Szentéletű Egyiptomi Mária emléke.

Szent Ireneusz (Ernye) sirmiumi püspökvértanú, Szent Eutükhiosz konstantinápolyi érsek.

Zsid 9,11-14; Mk 10,32-45; a szentnek: Gal 3,23-29; Lk 7,36-50. Nyolcadik hang.

7. Szent Kalliopiosz vértanú, Szent György mütilénei püspök hitvalló.

8. Szent Héródión, Agabosz, Rufosz, Flegón és Aszünkritosz apostolok a Hetven közül.

9. Szent Eupszükhiosz cézáreai vértanú.

10. Szent Terentius, Africanus, Maximus, Pompeius karthágói vértanúk és harminchat társuk, Szent V. Gergely konstantinápolyi pátriárka újvértanú.

11. Szent Antipasz pergamoszi püspök vértanú.

12. Lázár Szombatja.

Szent Vazul parioni püspök hitvalló, Szent Artemón papvértanú.

Zsid 12,28-13,8; Jn 11,1-45.

13. Az Úr Jézus Krisztus bevonulása Jeruzsálembe. Nagyböjt hatodik vasárnapja. Virágvasárnap.

Szent I. Márton római pápa hitvalló és püspöktársai.

Fil 4,4-9; Jn 12,1-18. Első hang. (A hal fogyasztása meg van engedve.)

14. Nagy Hétfő.

Szent Arisztarkhosz apamaeai püspök, Pudensz és Trofimosz apostolok a Hetven közül.

Mt 24,3-35.

15. Nagy Kedd.

Mürai Szent Crescens vértanú.

Mt 24,36-26,2.

16. Nagy Szerda.

Szent Agapé, Irén és Khionia thesszalonikai szűz vértanúnők és társaik.

Mt 26,6-16.

17. Nagy Csütörtök.

Szent Simeon (Bar Sabbae) vértanú a perzsák püspöke és társai, és a többi ezerszázötven vértanú.

1Kor 11,23-32; Mt 26,1-20; Jn 13,3-17; Mt 26,21-39; Lk 22,43-45; Mt 26,40-27,2.(Lábmosás szertartásán: Jn 13,1-11. Lábmosás szertartása után: Jn 13,12-17.)

18. Nagy Péntek. Urunk Jézus Krisztus kínszenvedéseinek emlékezete.

Iszauriai Szent János (Dekapoliszi Szent Gergely tanítványa), Gót Szent Száva vértanú, Hitvalló Szent Kozma khalkedóni püspök, Joáninai Új Szent János vértanú.

Az esti istentiszteleten: 1Kor 1,18-2,2; Mt 27,1-38; Lk 23,39-43; Mt 27,39-54; Jn 19,31-37; Mt 27,55-61. A hajnali istentiszteleten: 1Kor 5,6-8; Mt 27,62-66. (Szigorú böjt.)

19. Nagy Szombat.

Jeruzsálemi Szent Pafnútiosz papvértanú.

Róm 6,3-11; Mt 28,1-20.

20. Húsvét Vasárnap. Krisztus Urunk feltámadása.

Szentéletű Trikhinasz („Szőrcsuhás”) Teodor.

ApCsel 1,1-8; Jn 1,1-17. A Húsvét vasárnapi vecsernyén: Jn 20,19-25. (A böjt az egész Fényes Héten fel van oldva.)

21. Húsvét Hétfő. Fényes Hét.

Szent Januarius beneventói püspök, Proculus, Sosus, Faustus diakónusok, Desiderius felolvasó, Acutius és Eutükhiosz vértanúk.

ApCsel 1,12-17,21-26; Jn 1,18-28.

22. Fényes Kedd.

Szükeóni Szent Teodor anasztasziopoliszi püspök.

ApCsel 2,14-21; Lk 24,12-35.

23. Fényes Szerda. Szent György nagyvértanú, és vértanútársai: Anatoliosz, Prótoleón, Atanáz, Glükeriosz.

ApCsel 2,22-36; Jn 1,35-51; a vértanúnak: ApCsel 12,1-11; Jn 15,17-16,2.

24. Fényes Csütörtök.

Csodatévő Szent Erzsébet konstantinápolyi apátnő.

ApCsel 2,38-43; Jn 3,1-15.

25. Fényes Péntek. Szent Márk apostol és evangélista.

ApCsel 3,1-8; Jn 2,12-22; az apostolnak: 1Pt 5,6-14; Mk 6,7-13.

26. Fényes Szombat.

Szent Vazul amaszeiai püspök vértanú és Szent Glafüré.

ApCsel 3,11-16; Jn 3,22-33.

27. Húsvét utáni második vasárnap. Tamás Vasárnapja.

Szent Simeon vértanú, az Úr rokona, jeruzsálemi püspök.

ApCsel 5,12-20; Jn 20,19-31.

28. A Küdzikoszi Kilenc Szent Vértanú: Theognisz, Rufus, Antipatrosz, Theosztikhosz, Artemasz, Magnus, Theodulosz, Thaumasziosz és Filemon.

29. Örömhíradás. Elhunytak emlékezete.

Szent Jázon és Szószipatrosz apostol a Hetven közül.

ApCsel 4,1-10; Jn 3,16-21.

30. Szent Jakab apostol Zebedeus fia Szent János apostol testvére.