Magyar Ortodoxia 11

Közlemények:
A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa meghívója
A Magyar Ortodox Egyházmegye 2004. évi teológiai konferenciája

Teológia:
Kirill (Pavlov) archimandrita: A lélek éberségéről (Beszéd a Nagy Kedden)

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa meghívója

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Közgyűlésének határozata értelmében második alkalommal tartjuk meg az Ortodox Keresztény Egyházi Napokat, mely a hazai ortodox egyházak szélesebb körű megismertetését szolgálja. Ebben az évben a rendezvény házigazdája a Magyarországi Román Ortodox Egyház.

A központi ünnepségre 2004. április 24-én (szombaton) 17.00 – 18.20 óráig a BM Duna Palota színháztermében (1051 Budapest, Zrínyi u. 5.) kerül sor. A kulturális programot is tartalmazó ünnepélyre a Magyarországi Román Ortodox Egyház meghívta Adrian Nastase miniszterelnök urat is, aki a meghívást elfogadta. Az ünnepségen előreláthatólag dr. Medgyessy Péter miniszterelnök úr is részt vesz.

Az eseménysorozat április 25-én 10 órától liturgiával és kulturális programmal Gyulán folytatódik.

Jelentkezés és további információk: Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 3. Tel. 1/371-2690. E-mail:okumenikus@lutheran.hu

A Magyar Ortodox Egyházmegye 2004. évi teológiai konferenciája

Kedves Testvéreink és Barátaink!

A Magyar Ortodox Egyházmegye, kormányzó főpapja, Hilarion Bécsi és Ausztriai püspök kezdeményezésére, 2004. június 19-20-án, (szombat-vasárnap) első ízben rendezi meg Egyházmegyei Konferenciáját, melyre mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

A Konferencia célja, hogy jobban megismerjük Szent Egyházunk tanítását, közösen éljük meg és mélyítsük el hitünket, és személyes kapcsolatainkat is szorosabbra fűzzük.

Mellékeljük a konferencia programját, valamint a jelentkezési lapot, amit kitöltve a megadott címre kérünk eljuttatni.

Szeretettel köszönti mindnyájukat és várja jelentkezésüket:

A szervezőbizottság:
Imrényi Tibor, Kádár Iván, Magyar István, Bilku R. Szergij lelkészek,
Tatárka Kirill diakónus, Tarkó Mihály templomfelelős

Budapest, 2004 Virágvasárnapján

A Magyar Ortodox Egyházmegye 2004. évi Konferenciája, 2004. június 19-20.

„AZ ORTODOX EGYHÁZ A MAI VILÁGBAN”

Az Egyházmegyei Konferencia fővédnöke:
Hilarion (Alfejev), Bécsi és Ausztriai püspök, a Magyar Ortodox Egyházmegye kormányzója

Helyszíne: A budapesti Nagyboldogasszony templom és közösségi terme.

Program:

Június 19. Szombat

10.00 – Imádság, a konferencia megnyitása, a vendégek köszöntése
10.30 – Hilarion (Alfejev) püspök: „Egyház és társadalom, Egyház és állam”
11.45 – Kávészünet
12.00 – A Budai Szerb Ortodox Püspökség képviselőjének előadása
13.15 – Ebéd (Közösségi terem)
15.00 – A Magyarországi Román Ortodox Egyház képviselőjének előadása
16.15 – Kávészünet
16.30 – Fórum I. Az előadásokkal kapcsolatos kérdések, hozzászólások
18.00 – Esti istentisztelet
19.00 – Vacsora (Közösségi terem)
20.00 – A Magyar Ortodox Egyházmegye előadója: „Az ortodoxia Magyarországon”
21.00 – Esti záró imádság

Június 20. Vasárnap

10.00 – Főpapi Szent Liturgia
12.30 – Ebéd (Közösségi terem)
14.00 – Imrényi Tibor protoierej (Szeged): „Az Egyház lényege és szerepe a mai világban”
15.15 – Kim Nyikolaj lelkész (Budapest) – „Az ortodox és nem ortodox keresztények kapcsolatáról”
16.30 – Kávészünet
16.45 – Boleszka László Pál protoierej (Miskolc): „Az ortodox diaszpóra mai helyzete Magyarországon” (korreferátum)
17.15 – Kádár Iván protoierej (Budapest): „Papi szolgálat a börtönben” (korreferátum)
17.45 – Magyar István protoierej (Budapest) : „Az Egyház szerepe a médiában” (korreferátum)
18.15 – Kávészünet
18.30 – Fórum II. Az előadásokkal kapcsolatos kérdések, hozzászólások
19.00 – A Konferencia lezárása. Hálaadó imádság.

Az előadások időtartama 45 perc, a korreferátumoké 30 perc.

Kedves híveinket, vendégeinket kérjük, hogy a konferencia megfelelő előkészítése érdekében április 30-ig jelezzék részvételi szándékukat a jelentkezési lapon Tatárka Krisztián diakónusnál, a következő postai címen:

Magyar Ortodox Egyházmegye Hivatala, „Konferencia”, 1052 Budapest, Petőfi tér 2. vagy elektronikus címen: konferencia@orthodoxia.org

A konferencián a részvétel ingyenes. Szerény ebédről és vacsoráról gondoskodunk (ebéd 350.-, vacsora 250.- Ft).
A konferencia költségeire önkéntes adományokat a helyszínen elfogadunk.
A Konferencia idején engedményes könyv, hanglemez és kegytárgyárusítás lesz

Jelentkezési lap a Magyar Ortodox Egyházmegye június 19-20-i konferenciájára
(Kérjük, töltse ki és juttassa el postai vagy elektronikus úton a fenti címekre)

A konferencián részt veszek:

Mindkét napon
Csak szombaton
Csak vasárnap

Név:

Postai cím:

Telefon:

E-mail cím:

Ebédet
19-én kérek – nem kérek
20-án kérek – nem kérek

Vacsorát
19-én kérek – nem kérek

(a megfelelő részt kérjük aláhúzni!)

(Az ortodox papokat külön kérjük, jelezzék, hogy a vasárnapi Szent Liturgián részt tudnak-e venni.)
Kirill (Pavlov) archimandrita:

A lélek éberségéről (Beszéd a Nagy Kedden)

Az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek nevében!

Kedves testvérek, ahogy közeledtek szenvedései napjai, az Úr különösen közel került tanítványaihoz, és nyíltan beszélt hozzájuk. „Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én Atyámtól, tudtul adtam nektek” (Jn 15,15) – mondta a Megváltó az apostoloknak. Most már nem csak utalásszerűen, hanem egyértelmű világossággal adja a tudtukra, hogy szenvednie kell, hogy felkészítse őket a Reá váró szenvedésekre: „Tudjátok, hogy két nap múlva lesz a Húsvét ünnepe, és az Emberfia átadatik, hogy megfeszítsék.” (Mt 26,2). Amikor látja, hogy az apostolokat elfogja a szomorúság, azzal az ígérettel nyugtatja meg tanítványait, hogy nem hagyja el őket.

Ugyanakkor az Úr nem titkolja el a tanítványok elől, hogy rájuk is, és végül is minden keresztényre az a sors vár, mint Őrá, az Isteni Tanítóra:„Emlékezzetek arra az igére, amelyet én mondtam nektek: Nem nagyobb a szolga az uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak, ha az én igémet megtartották, a tieteket is meg fogják tartani. Ha gyűll titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. Ha e világból valók volnátok, a világ szeretné a magáét, de mivel nem e világból valók vagytok, hanem én választottalak ki titeket a világból, azért gyűlöl titeket a világ.”(Jn 15,20; 18, 19).

És látva szomorúságukat, újfent így vigasztalja őket: „A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyőztem a világot. Én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Vigasztalót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké; és Én is veletek leszek minden napon a világ végezetéig. Békességet hagyok nektek: az én békességemet adom nektek… Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen.” (vesd össze: Jn 16,33; 14,16; Mt 28,20; Jn 14,27).

Az Úr azt kéri tanítványaitól, hogy maradjanak meg Őbenne, és tartsák meg parancsolatait, hiszen Nélküle semmit sem tehetnek: „Maradjatok énbennem, és én tibennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok énbennem. Ha megmaradtok énbennem, és beszédeim megmaradnak tibennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek. Elmegyek helyet készíteni a számotokra. És … ismét eljövök.” (Jn 15,4, 7; Jn 14,2, 3).

Az Úr megvigasztalja őket, feltárva előttük, hogy a bánatot öröm követi, és hogy az Eljövendő Országban jutalom várja őket. És mivel tanítványai szeretnék tudni, hogy milyen lesz az Ő második eljövetele, megosztja velük az Isteni igazságot, miszerint az idők beteljesedésekor újra eljő hatalmas dicsőséggel, hogy megítélje az élőket és holtakat, mindazokat, akik Benne tiszta szívvel hittek és az életük végéig bűnbánattal éltek a Mennyek Királyságára méltatva, mindazokat pedig, akik nem hittek Benne vagy megtagadták Őt, és nem tartottak bűnbánatot, az örök kínokra ítélve.

„Mikor lesz ez?” (Mt 24,3) – kérdezik a tanítványok. De az Úr azt válaszolja nekik, hogy azt a napot, vagy azt az órát senki nem tudja: sem az ég angyalai, sem a Fiú, hanem csak az Atya egyedül (Mt 24,36). Így tehát a Szentírás szigorú titokban tartja és nem fedi fel előttünk a második Eljövetel konkrét idejét, azért, hogy mindenkor azon legyünk, hogy tiszták és bűntelenek maradjunk, és minden időben készek álljunk az Úrral való találkozásra. Éppen ezért figyelmezteti az Úr a tanítványokat: „Legyetek hát éberek, mert nem tudjátok, melyik órában jön el Uratok. Ahogyan Noé napjaiban történt, úgy lesz az Emberfia eljövetelekor is: ettek, ittak, házasodtak és férjhez mentek egészen addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába, és eljött az özönvíz, és mindnyájukat elsodorta. Így lesz azon a napon is, amikor az Emberfia eljő. Legyetek hát éberek.” (Mt 24,42; vesd ö. Lk 17,26, 27, 30; Mt 25,13).

A mi időnkben, jobban mint bármikor máskor, előttünk kell hogy legyen ez a figyelmeztetés, hiszen ma különösen sok az alvó és álomba merülő lélek. A lelki alvás nem ugyanaz, mint a testi; a testi megerősíti a szervezetet, míg a lelki nem más mint egy egészségtelen, beteg aluszékonyság, amelyben az emberek a hiábavalóságot kergetik, és azt gondolják, hogy igazi életet élnek, megfeledkezve a lélekről, Istenről és az eljövendő Örök Életről. Azért, hogy még erősebb gondoljunk a veszélyre, az éberség szükségességére és arra, hogy lelkiismeretünket felébresszük a lelki kábultságból, az Úr elmondja nekünk a bölcs és balga szüzekről szóló példázatot, amelyet a mai evangéliumi olvasmányban hallunk.

„Akkor hasonló lesz a mennyek országa a tíz szűzhöz, akik fogták lámpásukat, és kimentek a vőlegény fogadására. Öt közülük balga volt, öt pedig okos. A balgák ugyanis amikor magukhoz vették lámpásukat, nem vittek magukkal olajat, az okosak viszont lámpásukkal együtt olajat is vittek korsóikban. Mivel pedig a vőlegény késett, mindnyájan elálmosodtak, és elaludtak. Éjfélkor aztán kiáltás hangzott: Íme, a vőlegény! Jöjjetek a fogadására! Ekkor felébredtek a szüzek mind, és rendbe hozták lámpásukat. A balgák így szóltak az okosakhoz: Adjatok nekünk az olajotokból, mert lámpásunk kialszik. Az okosak így válaszoltak: Hátha nem lesz elég nekünk is meg nektek is: menjetek inkább a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak. Amíg azok távol voltak vásárolni, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a menyegzőre. Azután bezárták az ajtót. Később megérkezett a többi szűz is, és így szóltak: Uram, uram, nyiss ajtót nekünk! Ő azonban így válaszolt: Bizony, mondom nektek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok amelyen eljön az Emberfia.” (Mt 25,1-13).

Ez a példázat megtanít bennünket arra, hogy elnyerve a hitet, gazdagítsuk azt jó cselekedetekkel, mert csak ezeken nyugodhat végső soron a lelki életünk. A balga szüzek, akik kimentek a Vőlegény fogadására, nem készítették elő lámpásaikba a jó cselekedetek olaját. A bölcsek viszont a lámpásaik mellett a jó cselekedetekből is gyűjtöttek, hogy illendően fogadhassák a Vőlegényt. Ugyanígy a mi éltünk is arra kell hogy szolgáljon, hogy felkészüljünk az Úrral való találkozásra, ezért aztán egész életnkben szüntelenül azon kell munkálkodnunk, hogy megszerezzük és megőrizzük az élő hitet és lángoló szeretetet Isten, a szeretet Forrása, és felebarátaink felé.

Ennek a világnak a gondjai eltakarják előlünk azt, amire a legnagyobb gondunk kell hogy legyen, azt ami életünk célja: hogy Krisztus világossága ragyogja be a lelkünket, hogy a lélek üdvözüljön és felkészüljön az Örök Királyságra. Legyünk éberek, hogy mi is együtt a bölcs szüzekkel bemehessünk a Mennyei menyegzőre, és hogy elnyerjük az Úrtól az örökkévaló javakat. Ámin.

1962

(A beszéd forrása: Arhimandrit Kirill: Vremja pokajanyija, Moszkva, 2000.)