EGYHÁZI KALENDÁRIUM A 2015. ÉV JÚLIUS HÓNAPJÁRA

az ÚJNAPTÁR SZERINT

 1. Szent Kozma és DamjánSzent Kozma és Damján római csodatevő szent szegények.
 2. Szűz Mária köntösének elhelyezése a Blakhernai templomban. Szent Juvenalis jeruzsálemi érsek.
 3. „Kamarás” Szent Jácint kappadókiai vértanú. Szent Anatoliosz konstantinápolyi érsek. Moszkvai Szent Fülöp ereklyéinek az átvitele.
 4. „Jeruzsálemi” Szent András krétai érsek, énekszerző.
 5. Pünkösd utáni 5. vasárnap. Áthoszi Szent Atanáz, a Nagy Lavra alapítója. Csodatévő Szent Lampadosz. Radonyezsi Szent Szergij ereklyéinek a feltárása. Róm 10,1-10; Mt 8,28-9,1. Negyedik hang.
 1. Nagy Szent Sziszóész.
 2. Szent Küriaké nagyvértanú. Maleon-hegyi Szent Tamás.
 3. Szent Prokópiosz palesztinai nagyvértanú és társai.
 4. Szent Pankráciusz, taorminai püspök vértanú.
 5. A Negyvenöt Nikopoliszi (örményországi) Vértanú. Szentéletű Antal, a Kijevi Barlangkolostor alapítója.
 6. Szent Eufémia nagyvértanú, a khalkédóni ortodox hitvallás megerősítője. Szent Olga-Heléna apostoli fejedelemasszony.
 7. Pünkösd utáni 6. vasárnap. Szent Proklosz és Hiláriosz vértanúk. Róm 12,6-14; Mt 9,1-8. Ötödik hang.
 1. Szent Gábriel arkangyal főünnepe. Szentéletű István, a palesztinai Szent Száva lavrából. Zsid 2,2-10; Lk 10,16,21.
 1. Szent Akvila apostol a Hetven közül. Szent Justus vértanú. Szent József hitvalló, thesszalonikai érsek, Sztudioni Szent Teodor testvére. Áthoszi Szent Nikodémus (†1809).
 2. Szent Kérükosz és anyja Julitta, vértanúk. Szent Vlagyimir apostoli nagyfejedelem.
 3. Szent Athénogenész pédakhthoéi püspök vértanú és tíz tanítványa.
 4. Szent Marina-Margit antiokhiai nagyvértanúnő.
 5. Szent Emilianosz durostorumi (szilisztrai) vértanú.
 6. Pünkösd utáni 7. vasárnap. A IV. Khalkédóni Egyetemes Zsinat szent atyáinak emléke (júl. 13-19. közötti vasárnap). Szentéletű Makrina, Nagy Szent Vazul és Nüsszai Szent Gergely nővére. Szentéletű Diosz. Róm 15,1-7; Mt 9,27-35; a szent atyáknak: Tit 3,8-15; Jn 17,1-13. Hatodik hang.
 1. Tesbei Szent Illés próféta. Jak 5,10-20; Lk 4,22-30.
 1. Krisztusért balga Szentéletű Simeon és társa, Szentéletű János.
 2. Kenetvivő és apostolokkal egyenlő Szent Mária Magdolna.
 3. Szent Ezékiel próféta. Csodatévő Szent Apollinaris, első ravennai püspök vértanú. Szent Vitalis és hitvese Valéria, ravennai vértanúk.
 4. Szent Krisztina nagyvértanúnő. Szent Borisz és Gleb, vértanú hercegek.
 5. Szent Anna, az Istenszülő anyjának elhunyta.
 6. Pünkösd utáni 8. vasárnap. Szentéletű Magyar (Ugrin) Mózes, a kijevi Barlangkolostor szerzetese. Szent Hermolaosz papvértanú és társai, Hermipposz és Hermokratész. Szentéletű Paraszkéva vértanúnő. 1Kor 1,10-18; Mt 14,14-22; a szentéletűnek: Gal 5,22-6,2; Lk 6,17-23. Hetedik hang.
 1. Gyógyító Szent Panteleimon nagyvértanú.
 2. Szent Prokhorosz, Nikánór, Timón, Parmenász apostolok és diakónusok a Hetven közül.
 3. Szent Kallinikosz, gangrai vértanú és Szent Theodoté vértanúnő.
 4. Szent Szilász, Szilvánusz (Sziluán), Epainetosz, Kreszcensz és Andronikosz apostol a Hetven közül.
 5. Szent és Igaz Eudokimosz. A Szent Kereszt konstantinápolyi körmenetének előünnepe.

(Az ünnepek előestéjén előírt ószövetségi olvasmányokat a Hymnologion I. és II. kötetében található rend szerint olvassuk, a megfelelő ünnepeknél.)

(Böjti napok: minden szerda és péntek.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *