Egyházi Kalendárium a 2014. év NOVEMBER hónapjára

1. Szülők (elhunytak) Szent Demeter szombatja.

Szent, Csodatévő és Ingyen gyógyító Kozma és Damján (Kis-Ázsia, IV. sz.).

1 Thessz 4,13-17; Jn 5,24-30.

2. Pünkösd utáni 21. vasárnap.

Szent Victorinus, poetovioi (Ptuj, Szlovénia) püspökvértanú. Szent Akindünosz, Pégasziosz, Afthonisz, Elpidéforosz és Anempodisztosz, perzsiai vértanúk (IV. sz.).

Gal 6,11-18; Lk 16,19-31 (olvasmányok a 22. vasárnap szerint). Negyedik hang.

3. Szent Akepszimasz püspök, József pap és Aeithalasz diakónus, perzsiai vértanúk (IV. sz.). Szent György nagyvértanú ereklyéinek átvitele és templomának fölszentelése a palesztinai Liddában (IV. sz.)

4. Nagy Szent Jóannikiosz (†846). Szent Nikandrosz, mürai püspökvértanú és Hermaiosz papvértanú (I. sz.).

5. Szent Galaktión és Episztémé, emesszai (Szíria) vértanúk (III. sz.). Szent Jónás, novgorodi érsek (†1470).

6. Szent Pál hitvalló, konstantinápolyi érsek (†350-351). Szentéletű Lukács, szicíliai remete (IX. sz.). Szentéletű Hutinyi Varlaam, novgorodi csodatévő (†1192).

7. Szent Hiérón és harminchárom társa, meliténéi vértanúk (III. sz.). Szentéletű Lázár, Galészion-hegyi csodatévő (†1053-1054).

8. Szent Mihály és Gábriel arkangyalok és minden Mennyei Testnélküli Hatalmak.

Zsid 2,2-10; Lk 10,16-21.

  1. Pünkösd utáni 22. vasárnap.

Szent Onésziforosz és Porfüriosz vértanúk (IV. sz.). Szentéletű Matróna, konstantinápolyi apátnő (V-VI. sz.). Szentéletű Méthümnai Theoktiszté, pároszi remete (IX. sz.). Csodatévő Éjinai Szent Nektáriosz, pentapoliszi püspök (†1920).

Ef 2,14-22; Lk 8,41-56 (olvasmányok a 24. vasárnap szerint). Ötödik hang.

10. Szent Olümpasz, Rodión (Héródión), Szószipatrosz, Terciusz, Erasztosz és Kvartusz apostol a Hetven közül. Szent Oresztész, kappadókiai vértanú (III-IV. sz.). Szentéletű Kappadókiai Arszeniosz, csodatévő (†1924).

11. Szent Ménasz, egyiptomi nagyvértanú, csodatévő (IV. sz.). Szent Viktor és Sztefanisz, damaszkuszi vértanúk (II. sz.). Szent Vince diakónus és Szent Valerius püspök, hispániai vértanúk (III. sz.). Sztudioni Szent Teodor hitvalló (†826).

12. Alamizsnás Szent János, alexandriai érsek (†619-620). Sinai Szent Nilus, Aranyszájú Szent János tanítványa (V. sz.).

13. Aranyszájú Szent János, konstantinápolyi érsek.

Szent Ahiás, silói próféta (Kr. e. X. sz.)

Zsid 7,26-8,2; Jn 10,9-16.

14. Szent Fülöp apostol a Tizenkettő közül.

Palamasz Szent Gergely, thesszalonikai érsek, csodatévő (†1359).

1 Kor 4,9-16; Jn 1,43-51. (A hal és a bor fogyasztása meg van engedve.)

15. Szent Guriasz és Szamonasz, edesszai papvértanúk (IV. sz.). Szent Habib (Abibosz), edesszai diakónus vértanú (IV. sz.). Szentéletű Velicskovszkij Paiszij (†1794).

(A mai nappal veszi kezdetét a karácsonyi böjt, amelyben december 17-ig, szerdai és pénteki napok kivételével ─ a monostorokon kívüli gyakorlat szerint ─, a hal és a bor fogyasztása meg van engedve, december 18-tól 24-ig pedig, ugyancsak szerdai és pénteki napok kivételével, a bor fogyasztása.)

16. Pünkösd utáni 23. vasárnap.

Szent Máté apostol és evangélista.

Ef 4,1-7; Lk 10,25-37 (olvasmányok a 25. vasárnap szerint); az apostolnak: 1 Kor 4,9-16; Mt 9,9-13. Hatodik hang.

17. Csodatévő Szent Gergely, neocézáreai püspök (III. sz.). Szentéletű Nyikon, radonyezsi apát, Szentéletű Radonyezsi Szergij tanítványa (†1426).

18. Szent Platón, ankürai és Rómanosz, cézáreai vértanúk (IV. sz.).

19. Szent Abdiás próféta (Kr. e. IX-VIII. sz.). Szent Barlaam, antiokhiai vértanú (IV. sz.). Szent Filaret, moszkvai metropolita (†1867).

20. Szűz Mária templomi bevezetésének az előünnepe.

Csodatévő Dekapoliszi Szent Gergely, (†842). Szent Proklosz, konstantinápolyi érsek (†446-447).

21. Szűz Mária Bevezetése a templomba.

Zsid 9,1-7; Lk 10,38-42; 11,27-28. (A hal és a bor fogyasztása meg van engedve.)

22. Szent Filemon apostol, a felesége,Apfia, a fiúk, Arkhipposz, valamint Onézimosz, arabszolgájuk (I. sz.). Szent Cecília vértanúnő és Szent Valerius, Tiburtius, Maximus, római vértanúk (III. sz.).

23. Pünkösd utáni 24. vasárnap.

Szent Amfilokhiosz, ikóniumi püspök (†395 k.). Szent Gergely, agrigentói püspök (†603.). Szentéletű Sisinius, küdzikoszi hitvalló (IV. sz.). Névai Szent Sándor, orosz nagyfejedelem (†1263). Szent Mitrofán, voronyezsi püspök (†1703).

Ef 5,8-19; Lk 12,16-21 (olvasmányok a 26. vasárnap szerint). Hetedik hang.

24. Szent Kelemen, római pápa vértanú (†101 k.). Szent Péter, alexandriai érsek vértanú (†311).

25. Szent Katalin nagyvértanú és vértanú társai (†305 k.). Szent Mercurius, kisázsiai nagyvértanú (III. sz.).

26. Oszlopos Szent Alüpiosz (VII. sz.). Szentéletű „Metanoeite” Nikón, a „bűnbánat prédikátora” (X. sz.). Szent Sztülianosz, paflagóniai csodatévő (V-VI. sz.). Szent Ince, irkutszki püspök (†1731).

27. Perzsiai Szent Jakab nagyvértanú (V. sz.).

28. Új Szent István hitvalló vértanú (†766-767) és vértanú társai. Szent Eirénarkhosz, szebaszteiai vértanú, a Hét Szent Asszony vértanú és társaik (III. sz.).

29. Szent Paramonosz vértanú és 370 vértanú társa (†250 k.). Szent Filumenosz, likaóniai vértanú (III. sz.).

30. Pünkösd utáni 25. vasárnap.

”Elsőnek elhívott” Szent András apostol.

Kol 3,12-16; Lk 18,18-27 (olvasmányok a 30. vasárnap szerint); az apostolnak: 1Kor 4,9-16; Jn 1,35-51. Nyolcadik hang.