2013 június

Ortodox Egyházi Kalendárium a 2013. év június hónapjára

az ÚJNAPTÁR SZERINT

 

1. Filozófus Szent Jusztin vértanú és társai, Kharitón, Kharitó, Euelpisztosz, Hierax, Peón, Liberianusz.

2.  Húsvét utáni ötödik vasárnap. A Szamariai Asszony Vasárnapja.

Szent Nikéforosz, konstantinápolyi érsek, az ikontisztelet hitvallója.

ApCsel 11,19-26; 29-30; Jn 4,5-42. Feltámadási negyedik és ünnepi nyolcadik hang.

3. Szent Lucillianusz vértanú és társai, Klaudiusz, Hüpatiosz, Pál, Dénes gyermekek, Paula vértanú szűz.

4. Szent Quirinus-Kerény, sisciai püspökvértanú. Szent Métrofanész, konstantinápolyi érsek. Szent Márta és Mária, Lázár nővérei.

5. Szent Dórotheosz, tiruszi püspökvértanú.

6. Új Szent Hilarión, a Dalmatosz monostor apátja, az ikontisztelet hitvallója. Szent Geláz vértanú.

7. Szent Theodotosz, ankürai vértanú.

8. Szent Teodor Fővezér, nagyvértanú ereklyéinek átvitele Eukhaitába. Szent Nikandrosz és Marcianusz, katonavértanúk.

9. Húsvét utáni hatodik vasárnap. A Vakonszületett Vasárnapja.

Szent Cirill, alexandriai érsek.

ApCsel 16,16-34; Jn 9,1-38. Feltámadási ötödik hang.

10. Szent Sándor és Antonina, vértanúk. Szent Timóteus, pruszai püspökvértanú.

11. Szent Bertalan és Barnabás apostolok. Az Istenszülő „Valóban méltó” himnuszának kijelentése Gábriel arkangyal által.

12. Egyiptomi Szent Onufriosz, Áthoszi Szent Péter.

13. Az Úr Mennybemenetele.

Szent Aquilina, bibloszi vértanúnő.

ApCsel 1,1-12; Lk 24,36-53.

14. Szent Elizeus próféta. Szent Cirill gortünai (Kréta) püspökvértanú. Szent Metód, konstantinápolyi érsek, hitvalló.

15. Szent Ámosz próféta.

16. Húsvét utáni hetedik vasárnap. Az I. Nikaiai Egyetemes Zsinat Atyáinak Vasárnapja.

Csodatévő Szent Tükhón, amathuszi püspök.

ApCsel 20,16-18, 28-36; Jn 17,1-13. Feltámadási hatodik és ünnepi nyolcadik hang.

17. Szent Manuel, Szabel és Izmael, perzsiai vértanúk.

18. Szent Leontiosz katonavértanú és társai, Hüpatiosz, Theodulosz.

19. Szent Júdás apostol, az Úr „testvére”. Szent Zoszima, pizidiai vértanú. Makszimovics Szent János, sanghaji érsek.

20. Szent Metód, patarai püspökvértanú.

21. Ciliciai Szent Juliánusz vértanú.

22. Pünkösd szombatja. Halottak szombatja.

Szent Euszebiosz-Özséb, szamoszatai püspökvértanú.

ApCsel 28,1-31; Jn 21,14-25. Az elhunytaknak: 1Kor 15,47-57; Jn 6,35-39.

23. Pünkösd Vasárnapja. A Szentháromság ünnepe.

Szent Agrippina római vértanúnő. Szent Arisztoklész pap, Szent Demeter diakónus és Szent Atanáz felolvasó vértanúk.

ApCsel 2,1-11, Jn 7,37-53; 8,12. Ünnepi nyolcadik hang.

24. Pünkösd Hétfő. A Szentlélek ünnepe.

A dicsőséges Próféta és Előhírnök Keresztelő Szent János születése.

Igaz Zakariás és Erzsébet.

Ef 5,9-19; Mt 18,10-20; Keresztelő Szt. Jánosnak: Róm 13,11-14,4; Lk 1,1-25, 57-68, 76-80. Ünnepi nyolcadik hang.

25. Szentéletű Febrónia vértanú szűz.

26. Szentéletű Thesszalonikai Dávid.

27. Vendéglátó Szent Sámson.

28. Szent Cirusz és János csodatevő szent szegények ereklyéinek átvitele.

29. Szent Péter és Pál apostol.

2Kor 11,21-12,9; Mt 16,13-19.

30. Pünkösd utáni 1. vasárnap. Minden Szentek Vasárnapja.

A Tizenkét Szent Apostol főünnepe.

Zsid 11,33-12,2; Mt 10,32-38; 19,27-30. A tizenkét apostolnak: 1Kor 4,9-16; Mk 3,13-19. Nyolcadik hang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *